Foto: TT
Foto: TT
Granskning

Axis-arvingar riskerar smäll på halv miljard

Förvaltarna av arvet efter Axis-Grundaren Mikael Karlsson har gjort storförluster på affärer som gjorts tillsammans med en finansfirma i Stockholm.

Publicerad 2020-12-18

Realtids granskning visar att LMK, som förvaltar arvet efter Mikael Karlsson, har gjort en lång rad dåliga affärer tillsammans med Meus Liberi Tripudium, MLT.

Corporate finance-firman har en central roll i härvan kring Sparkistan, som kostat arvingarna till tre skånska finansmän och entreprenörer förluster på över 400 miljoner kronor.

Dunkers stämde nyligen Sparkistans styrelse, vilket inkluderar två av tre partners i MLT, Hans Andreasson och Albert Elfström. Även den tredje partnern i MLT, Carl Grefberg, har haft en central roll i Sparkistan.

Dunkers kräver drygt 50 miljoner kronor plus ränta. Men den absolut största förloraren på Sparkistan, LMK-Gruppen, väljer så här långt att förhålla sig passiv.

– Vi känner till situationen väl, och avvaktar utvecklingen. Vi har inte fattat något beslut. säger LMKs styrelseordförande Lars Frithiof, tidigare vd på Eon i Sverige, till Realtid.

MLT övertog LMK:s ägande på 78 procent av aktierna i Sparkistan för att försöka rädda bolaget från konkurs, vilket misslyckades. Förutom att ta över LMKs ägande i Sparkistan så hade bolaget bland annat ett konsultavtal som skulle ge 250 000 kronor per månad för att utveckla det nederländska dotterbolag som sedermera gick i konkurs, och drog hela Sparkistan med sig.

Carl Grefberg skulle dessutom få 75 000 kronor per månad för sin nedlagda tid. Skatteverket har slagit ned på upplägget, och inte medgett avdrag för ingående moms på fakturor från MLT.

Carl Grefberg fungerade förutom som styrelseledamot även som ekonomiansvarig i Sparkistan, och var den som fick avlägga bouppteckningsed i samband med konkursen.

Inga kommentarer

Men Realtids granskning visar att LMK gjort betydligt fler affärer än i Sparkistan tillsammans med MLT. LMK äger dessutom 9 procent av aktierna i MLT, där de tre aktiva delägarna kontrollerar övriga 91 procent.

–Vi kommenterar aldrig enskilda investeringar med hänsyn till affärssekretess, skriver MLTs Albert Elfström till Realtid.

–Vidare är det korrekt att vi har investeringar med LMK, men för frågor kring det får jag hänvisa till LMK.

–Vi har gjort affärer med dem, säger LMKs styrelseordförande Lars Frithiof kort.

–Men jag vill inte kommentera det med anledning av den pågående tvisten.

Meus Liberi Tripudium, som betyder ungefär ”Mina barns glädje” på latin, grundades 2004 av Albert Elfström under namnet InterNos AB. År 2016 anslöt Hans Andreasson och Carl Grefberg till företaget. Bolaget säger sig enligt hemsidan ha ett starkt fokus: ”att hjälpa dig att maximera dina möjligheter att lyckas med din företagsdröm.”

Medarbetarnas kombinerade erfarenhet av investment banking, värdering och företagsrätt ska garantera bäst möjliga service. Varje kund ska få skräddarsydda och unika strategier, heter det vidare.

Under senare år har LMK, via MLT, bland annat gjort storförluster i Motala Verkstad. 

I maj 2018 gick LMK upp till 95 procents ägande i Motala Verkstad Group, MVG, genom en riktad nyemission på 183 miljoner kronor. I MVGs årsredovisning för 2018 framgår att nyemissionen skedde via kvittning av aktieägarlån. Med andra ord var LMK, precis som i Sparkistan, både stor aktieägare och långivare.

Självt har MLT väldigt liten kapitalbas. Bolaget är finansierat i huvudsak av aktieägartillskott från LMK, till en mindre del aktieägarlån samt eget kapital från MLT:s partners.

LMK uppgav i samband med emissionen att bolaget såg ”stora förbättringsmöjligheter” för MVG, och tanken var att satsa offensivt med investeringar och strukturomvandlingar. Detta skulle LMK genomföra genom att arbeta aktivt genom styrelsen, där Hans Andreasson och Albert Elfström från MLT valdes in för LMKs räkning. 

I november 2018 överlät LMK enligt årsredovisningen hela sitt innehav i MVG till MLT Corporate Finance som aktieägartillskott. Med andra ord var upplägget snarlikt Sparkistan, där MLT också tog över LMKs majoritetsägande.

Förlust på 261 miljoner kronor

AB Motala Verkstad är Sveriges äldsta verkstadsföretag som grundades 1822 av Baltzar von Platen, ursprungligen för att leverera mekaniska produkter i samband med byggandet av Göta kanal. När LMK tog över som ny huvudägare sysslade bolaget med högkvalificerade mekaniska produkter och servicetjänster, exempelvis fartygsaxlar, medicinsk tekniska utrustningar, öppningsbara broar, rör- och kopplingssystem för djuphavsoljeutvinning samt pumpar för processindustrin.

Utvecklingen de senaste åren har dock inte varit så bra. Både 2018 och 2019 omsatte MVG drygt 42 miljoner kronor. Men 2018 slutade med en förlust på 48 miljoner, och 2019 en förlust på hela 261 miljoner kronor.

Eget kapital föll redan 2018 till 151 miljoner kronor, med andra ord långt under de 181 miljoner som LMK stoppade in i maj i bolaget. I december 2019 hade eget kapital rasat till 8 miljoner.

I ett försök att vända utvecklingen tog MVG i februari 2019 över industrikoncernen Blue Future. Det beskrevs i MVG:s årsredovisning för 2018 som att ”betydande synergier förväntas genom att samla både nytillverkning och serviceverksamhet till det marina segmentet, energi, papper och massa i en och samma koncern.”

Vid en extra bolagsstämma i april 2019 genomfördes en riktad nyemission till säljarna av Blue Future som en del av köpeskillingen. Det verkar dock ha gått dåligt med de stora synergier som MVG trodde på. Redan köpeåret 2019 ledde förluster i Blue Future till att eget kapital blev negativt. Och i april i år ansökte MVG om konkurs i två dotterbolag i Blue Future-koncernen. Samtidigt ansökte MVG:s dotterbolag Motala Verkstad, Sjölanders och Lidköpings Mekaniska Verkstad om företagsrekonstruktion, tillsammans med moderbolaget Motala Verkstad Group. 

I augusti godkändes ett ackordsförslag i Motala Verkstad Group som gav borgenärerna ett ackord på 25 procent. MLT:s Albert Elfström är kvar som styrelseordförande i MVG och Hans Andreasson sitter i styrelsen.

Ett annat bolag som LMK använt MLT för att investera i är Multidocker Cargo Handling. I oktober 2018 gjorde Multidocker en riktad nyemission på totalt 15 miljoner kronor. Emissionen riktades helt till MLT, som i Multidockers pressmeddelande presenterades som ett ”investmentbolag som jobbar i partnerskap med LMK Forward AB och investerar i svensk industri.”

MLT, som inte ägde några aktier före emissionen, kontrollerade därefter 18 procent av bolaget.

–Orderboken som ökar talar sitt tydliga språk både avseende sålda maskiner och flerårigt uppdrag att effektivisera och driva råvaruhantering på vedgårdar, skrev Multidockers vd Percy Österström i pressmeddelandet.

–Därmed ökar behovet av att stärka både eget kapital och rörelsekapital. Vi är därför mycket glada över att ha genomfört denna emissionen och attraherat en kapitalstark partner med industriell kompetens till bolaget.

Albert Elfström på MLT, skrev att ”det är med stor glädje vi konstaterar att vi fått möjlighet att göra denna investering i MultiDocker" och tillade:

–Den kompletterar på ett utmärkt sätt vår portfölj och passar mycket väl in i vår investeringsfilosofi. Vi ser nu fram emot att kunna bidra till MultiDockers resa mot tillväxt i både omsättning och lönsamhet.”

Kontrollbalansräkning

Det dröjde dock inte länge innan det skar sig mellan de nya ägarna i MLT och Percy Österström, som var både huvudägare och vd. I maj i år utsägs en särskild granskningsman efter att MLT ansett att varken huvudägaren eller bolaget levt upp till ingångna avtal. Precis som i Sparkistan och Motala Verkstad har Multidocker varit en dålig investering för LMK.

Multidocker upprättade i våras kontrollbalansräkning. Revisorn från Thorell Revision i Norrköping, som riktat allvarlig kritik på flera punkter, byttes ut i somras. I oktober fick bolaget ny styrelse. Aktien, som handlas på Nordic SME, är nere i 2 öre, och marknadsvärdet är bara 10 miljoner kronor. Det senaste året har aktien handlats i mellan 2 och 6 öre, när LMK gjorde sin investering via MLT stod aktien i drygt 40 öre.

– Ägandet i Motala Verkstad går numera helt genom MLT, konstaterar LMK:s styrelseordförande Lars Frithiof.

– Och vi har inte kvar något i Multidocker.

LMK är via MLT även största ägare i noterade Sustainable Energy Solutions (Sens) med 30 procent av kapital och röster.

Den investeringen inleddes som en direktinvestering, där LMK i december 2017 köpte 8 procent av Sens genom en riktad nyemission, med en option att öka ägandet.

Under hösten i år har Sens bland annat genomfört en nyemission där MLT både tecknade sin andel av kapitalet och garanterade ytterligare en del av emissionen – och LMK var med som garant. Den extra bolagsstämman i samband med emissionen hölls på MLT:s kontor på Östermalm i Stockholm och under det tredje kvartalet övertog MLT dessutom verksamhet från Sens.

Även Sens går med förlust. Aktien steg kraftigt i samband med höstens nyemission för att därefter falla tillbaka. De senaste tolv månaderna har aktien tappat drygt 60 procent i värde.

MLT:s Hans Andreasson är sedan i september 2018 styrelseordförande i Sustainable Energy Solutions Holding och Albert Elfström sitter sedan samma datum i styrelsen.

Det goda entreprenörskapet

Den tredje MLT-partnern, Carl Grefberg, är suppleant i sammanlagt åtta bolag i Sens-Gruppen. Revisor i Sustainable Energy Solutions är Johan Kaijser, som i somras kom in som ny revisor i Multidocker. Johan Kaijser är revisor i drygt 300 bolag, varav många advokatfirmor.

Bara Sparkistan har kostat arvingarna till Axis-grundaren Mikael Karlsson över 300 miljoner kronor. De drygt 180 miljoner kronor som stoppades in i nyemissionen i Motala Verkstad åts snabbt upp. Sammantaget handlar det alltså om förluster på över en halv miljard kronor.

Enligt LMK Industris egen presentation ”stöttar bolaget det goda entreprenörskapet i vår grundare Mikael Karlssons anda. Det gör vi genom att investera i bolag som är ekonomiskt, finansiellt och socialt sunda och stabila.”

Förvaltningsverksamheten eftersträvar ”god avkastning med ett begränsat risktagande” och ”LMK Industri väljer noggrant vilka bolag vi vill engagera oss långsiktigt i.” Parallellt finns LMK-stiftelsen, som ger bidrag till forskning vid Lunds Universitet inom naturvetenskap, medicin, humaniora och teologi.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in