M&A

Axfood fullföljer affären

Axfood har 98,8 procent av rösterna i Matse och därmed har alla villkor för affären uppnåtts.

Uppdaterad 2017-01-25
Publicerad 2017-01-25

Axfood presenterade den 15 december ett kontantbud till aktieägarna i Matse. Dagligvarujätten Axfood har nu 98,8 procent av kapitalet och rösterna i Matse och uppger att samtliga villkor för affären har uppnåtts. Det framgår av ett pressmeddelande.

Till och med den 23 januari 2017 har 25.922.904 aktier i Matse lämnats in genom gjorda accepter i Erbjudandet, motsvarande cirka 79,6 procent av aktierna och rösterna i Matse. Härutöver har Axfood utanför Erbjudandet förvärvat 3.106.300 aktier i Matse enligt aktieöverlåtelseavtal, motsvarande cirka 9,5 procent av aktierna och rösterna i Matse. Till och med den 23 januari 2017 har Axfood vidare förvärvat 3.179.010 aktier i Matse på Nasdaq First North (till priser som inte överstiger priset i Erbjudandet), motsvarande cirka 9,8 procent av aktierna och rösterna i Matse.

Innehavet på 98,8 procent överstiger villkoret att "Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Axfood blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Matse efter utspädning". Affären var även villkorad av Konkurrensverkets godkännande vilket skedde tidigare i veckan. "Konkurrensverket har även beslutat att lämna Axfoods planerade förvärv av Matse utan åtgärd".

"Axfood avser att inleda ett tvångsinlösensförfarande enligt aktiebolagslagen i syfte att förvärva resterande aktier i Matse samt att verka för att dess aktier avnoteras från Nasdaq First North", skriver Axfood i pressmeddelandet.
 

Platsannonser