Finans

Axfood förvärvar egna aktier

Axfoods styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 18 mars 2020 avseende förvärv av egna aktier.

Publicerad 2020-04-22

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande äger Axfood 572 000 egna aktier, vilket motsvarar 0,3 procent av det totala antalet aktier.

Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under perioden från och med den 18 maj 2020 fram till nästa årsstämma av högst 310 000 aktier. Förvärven ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska ske kontant.

Syftet med förvärven är att säkerställa framtida leverans av aktier till deltagarna i Axfoods långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram LTIP 2020.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in