Finans Nyhet

Avyttringen av Grand Group och fastigheten Grand Hôtel slutförd

Grand Hotel.Grand Hotel.
Publicerad

Investorägda Patricia Industries har fått myndighetsgodkännande och slutfört avyttringen av Grand Group och fastigheten Grand Hôtel till FAM.

Realtid.se

Det totala transaktionsvärdet uppgår till 3,9 miljarder kronor, varav cirka 0,3 miljarder kronor för Grand Group och cirka 3,6 miljarder kronor för fastigheten Grand Hôtel.

Nettolikviden uppgår till cirka 1,5 miljoner kronor efter amortering av skuld inom Patricia Industries dotterbolag Vectura. 

Annons