FinansNyhet

Avvecklingen av equitys drar ned Remiums resultat

Remium Foto: RemiumRemium Foto: Remium
Remium Foto: Remium
Publicerad

Intäkterna för Remium minskade med 27 procent under första halvåret 2016.

Realtid.se

Remiums första halvårsrapport visar på en förlust om 8,5 miljoner kronor, jämfört med en förlust på 1 miljon kronor samma period i fjol. För dotterbolaget Remium Nordic uppgick resultatet till en förlust om 8,8 miljoner kronor, jämfört med en förlust om 2 miljoner kronor året innan. Vd Petra Sas hänvisar förlusten till avvecklingen av aktiemäkleriet, equitys, under det första halvåret. Hon uppger samtidigt att kostnaderna även kommer att påverka resten av årets resultat.

"Detta har medfört både extra kostnader och lägre intäkter, vilket utgör den största anledningen till det negativa resultatet. Fortsatta kostnader för avvecklingen kommer att belasta bolaget resten av året", skriver hon i vd-ordet.

Intäkterna i Remiumkoncernen minskade med 27 procent till 29,3 miljoner kronor, jämfört med 39,9 miljoner kronor året innan. Intäkterna i Remium Nordic minskade med 28 procent till 23,9 miljoner kronor jämfört med 33,4 miljoner kronor samma period i fjol.

Annons

Rörelsemarginalen för perioden minskade till -29 procent jämfört med -2 procent föregående år.

Equitys intäkter minskade första halvåret med 52 procent jämfört med samma period föregående år. Depåvolymen för koncernen uppgick till 280 miljoner kronor, jämfört med 2.699 miljoner kronor året innan.

Equitysavdelningen är nedlagd sedan den 1 juli, vilket betyder att Remium Nordic inte erbjuder investeringsrådgivning eller diskretionär förvaltning. Dessa tjänster flyttas istället till Remium Aktiv Förvaltning. Remium Aktiv Förvaltning har noterat en minskning av såväl intäkter som resultat jämfört med samma period föregående år, vilket "förklaras till stor del av en fallande börs under årets första sex månader". Bolaget förvaltar drygt 1,5 miljarder kronor.

Annons

Kostnaderna i Remium Nordic uppgick till 32,8 miljoner kronor, jämfört med 35,4 miljoner kronor, vilket är en minskning med 2,6 miljoner kronor jämfört med första halvåret i fjol.

Kostnaderna för Remium Nordic Holding uppgick till 37,8 miljoner kronor, jämfört med 40,9 miljoner kronor samma period i fjol.

Investeringarna som har gjorts är främst it-relaterade och uppgår till 0,3 miljoner kronor, jämfört med 0,4 miljoner kronor samma period i fjol.

Annons

Personalstyrkan i koncernen har minskat från 44 till 38 fastanställda jämfört med samma period i fjol.

Under första halvåret har Remium Nordic erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott från moderbolaget Nordic Remium Holding om 17,5 miljoner kronor.

I juni blev det känt att svensk-finska Norra Affärs Holding planerar ett uppköp av Remium Nordic Holding. En lednings- och ägarprövning har påbörjats och förväntas vara klar under hösten 2016, framgår det av rapporten. Den sista juni ägde Norra Affärs Holding 9,9 procent av Remium Nordic Holding och Mannerheim Invest Holding ägde 90,1 procent av bolaget.

Annons