Anders Perméus och Magnus Stein, grundare av Avtal24
Juridik

Avtal24:s nya satsning ska ge färre tvister

Den webbaserade juristbyrån Avtal24 knoppar av sin verksamhet i ett nytt bolag vars verksamhet syftar till att hjälpa kunderna att utforma och förhandla avtal utan inblandning av jurister. En av investerarna är  Sven Hagströmer. "Det här kommer att bli revolutionerande" säger Anders Perméus, som leder satsningen, till Realtid.  

Uppdaterad 2017-10-20
Publicerad 2017-10-20

Avtal24 knoppar av den del av verksamheten som varit fokuserad på att digitalisera och effektivisera avtalshantering internt hos stora bolag  i ett nytt bolag som får namnet "Pactumize". 

I samband med uppdelningen tillförs båda bolagen nytt kapital för att öka expansionstakten. Sven Hagströmer, som var den första investeraren i Avtal24, fortsätter även att investera i det nya bolaget. 

Den som kommer leda satsningen är Anders Perméus, som tillsammans med Magnus Stein grundat Avtal24. 

Anders Perméus kommenterar:

Varför utvecklar ni Pactumize? 

 – Pactumize är en contract automation-plattform som ger möjlighet att låta till exempel inköpare och säljare både utforma och förhandla avtalen utan inblandning av jurister annat än i mycket speciella fall. Juristerna har sedan tidigare kvalitetssäkrat avtalen med olika alternativa klausuler i systemet. Genom det förhandlingsrum som vi utvecklar, kommer bolagen få färre tvister på halsen. Med erfarenhet från över 22 års processföring vet jag precis hur denna modul bör utformas. Det här kommer att bli revolutionerande. Bolagen sparar pengar, vi tjänar pengar och samhället spar resurser till fromma för skattebetalarna.   
 
Har det nya bolaget några kunder i dagsläget? 

– Vi har bland annat Europas största mediabolag, Axel Springer i Berlin, som kund. Vi har konfigurerat deras avtal som nu ligger i vår molntjänst och används av bolagets medarbetare, utan inblandning av interna och externa jurister. På så sätt försvinner flaskhalsarna och de gör mycket snabbare affärer.  


Pactumize kommer att sälja ett avtalshanteringssystem som en SaaS-modell för icke-jurister. Med Pactumize kan medarbetare själva utforma och förhandla avtal i ett pedagogiskt användargränssnitt, utan inblandning av bolagsjurister och advokater. Följden blir att de legala kostnaderna sjunker, flaskhalsar för snabbare affärer undanröjs och kontrollen över avtalshanteringen förbättras. 

Pactumize bedriver verksamhet i Sverige och Tyskland. 

Magnus Stein kommenterar:
 
 Upplever du att digitaliseringen av juridiken går snabbare nu? 

– Ja absolut, den drivs på av två faktorer, dels att fler avancerade tjänster blir digitala och distribueras på nya sätt, till exempel tjänsten "Kry", dels att kunderna vill ha hjälp på ett sätt som passar just dem utan att betala överpriser.  Detta är en internationell trend, tidigare var vi få som jobbade för att tillgängliggöra juridiken men nu är intresset mycket stort. Konferensen "legalgeek", som jag besökte, var mycket större i år än tidigare och jag träffade bolag från hela världen som gör det vi gör.

Även Anders Perméus upplever att digitaliseringen av juridiken går snabbare.

– De flesta stora bolagen har gjort en utvärdering av framtida behov på juridiksidan för att fastställa vilka processer som kan effektiviseras genom digitala verktyg och smartare integration mellan den legala verksamheten och den övriga verksamheten. Det som driver utvecklingen är förutom de möjligheter som ny teknik ger även pågående global integration med fler marknader respektive fler regelverk att hålla ordning på, större globala risker i omvärlden och därmed ökat behov av översyn och kontroll.

Vad tror du att den här utvecklingen innebär för de affärsjuridiska advokatbyråerna?

– De affärsjuridiska advokatbyråerna måste specialisera sig mer och bli mer effektiva. Det är kunderna som styr. Medvetenheten hos de tradionellla aktörerna har verkligen ökat de senaste åren, frågan är bara om de själva kan förändra sig då det inte bara är IT-investeringar som ska göras utan hela arbetssättet och prissättningen som måste ändras. I Sverige har vi inte heller samma möjlighet att outsourca bulkjobbet till billigare länder vilket man kan göra som steg ett i UK och i USA,  säger Magnus Stein.

Anders Perméus tillägger: 

– Som gammal advokat måste jag säga det jag sa år 2004 när vi grundade Avtal24; ställ om nu mot att jobba smartare och överlev genom att leverera kvalitet. Låt maskinen ta hand om bred & butter och att leverera analyser och underlag för advokaternas kvalificerade rådgivning. Mycket går att ersätta med teknik, till exempel kognitiv maskininlärning som analyserar miljoner sakomständigheter under en kort tid, men det går aldrig att ersätta en erfaren affärsadvokats goda omdöme, vilken även besitter fingertoppskänsla och dagsaktuell information. Ett exempel; i en tvist ger all inmatad fakta avseende avtal, tillämplig lag och rättspraxis för handen att den processuella chansen till framgång är 60 procent, men med beaktande av framtida affärsmöjligheter respektive  bad-/och goodwill till följd av en process – bör fokus ligga på en snabb förlikning.    

Platsannonser