Juridik

Avmattning för juridiska tjänstemarknaden

De senaste åren har högkonjunkturen bidragit till en mycket stark tillväxt på den juridiska tjänstemarknaden. Nu har siffrorna kommit som visar att advokatbyråernas omsättning 2018 uppgick till 20,2 miljarder exklusive moms.

Publicerad 2019-04-29

Av omsättningen under 2018 svarade de 25 största advokatbyråerna för cirka hälften av den sammanlagda omsättningen, rättshjälpsanslaget för cirka 2,3 miljarder och anslaget till offentliga biträden för cirka 400 miljoner. Detta kan jämföras med omsättningen år 2000 då advokatbyråerna omsatte 7,7 miljarder kronor exklusive moms.

"Det är en anmärkningsvärd ökning," skriver Anne Ramberg i sin blogg på Advokatsamfundet.

Juridiska och ekonomiska konsultbyråer omsatte totalt 73,8 miljarder exklusive moms. De juridiska konsultbyråerna stod för 29,6 miljarder av dessa inklusive advokatbyråernas andel om 20,2 miljarder att jämföra med 19,6 miljarder föregående år. Detta motsvarar för advokatbyråernas del en ökning med endast något över en halv miljard från 2017.

"Det antyder en avmattning av tillväxten. Trenden är densamma för revisionsbyråerna."

Platsannonser

Logga in