Finans

Avidas riktade emission till KKR har genomförts

Avida Finans riktade emission till KKR har nu genomförts och bolaget tillförs en bruttolikvid om cirka 236 miljoner kronor.

Publicerad 2020-07-28

Beslutet om en villkorad riktad nyemission av 9 090 909 aktier i Avida fattades i slutet av maj.

Emissionskursen sattes om 26 norska kronor per aktie, innebärande en bruttolikvid om cirka 236 miljoner norska kronor, till Eckern Finans Holding, ett investeringsbolag kontrollerat av vissa fonder, kunder och konton förvaltade eller under rådgivande av KKR Credit Advisors och FSK Eckern Finans Holding, ett investeringsbolag som kontrolleras av vissa fonder, kunder och konton förvaltade eller under rådgivande av FS/KKR Advisor, LLC tillsammans med KKR Bidco. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt avtalet om aktieteckning blev det villkorade erbjudandet från KKR att förvärva aktier i Avida för 26 norska kronor per aktie samt efterföljande pressmeddelanden den 28 maj och den 11 juni avseende offentliggörande av, respektive utfall i, det villkorade erbjudandet.   

Efter den riktade nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Avida till 70 576 359, med ett kvotvärde om vardera 0,10 kronor.

Platsannonser