FinansNyhet

Avhopp från KPMG efter anklagelser om mobbing

Publicerad

Flera kvinnliga medarbetare i ledande ställning har sagt upp sig från KPMG i Storbritannien i protest mot hur byrån har hanterat klagomål som rör en manlig delägares beteendem rapporterar Financial Times.

Miriam Istner-Byman

Nyligen lämnade två kvinnliga delägare KPMG i Storbritannien i protest mot hur byrån hanterat anklagelserna mot en manlig delägare som påstås ha ägnat sig åt mobbning.

Detta har väckt oro i organisationen som redan brottas med kritik kring sin företagskultur och värderingar.

Det här är inte första avhoppet av medarbetare i ledande ställning. I februari i år avgick chefen för transaktionsteamet tillika styrelsemedlem. Även chefen för rådgivningsteamet avgick. Dessa två medarbetare hade arbetat på firman i 40 år och var mycket uppskattade bland sina kollegor. Även de här två kvinnorna avgick på grund av byråns brist i hanteringen av den manliga delägarens beteende, rapporterar Financial Times.

Annons

I samband med händelsen sa en medarbetare till Financial Times att “sett till obalansen mellan kvinnliga och manliga delägare vill byrån aldrig förlora sina kvinnliga delägare”.

Kritik mot mannens beteende framfördes till hans chef i oktober. Samtidigt inkom ett anonymt klagomål via byråns visselblåsarsystem. KPMG gick vidare med klagomålet genom att fråga personalen om mannens beteende. Det hela resulterade i att mannen bad om ursäkt och gick med på att coachas i sitt ledarskap. KPMG:s slutsats var dock att mannens beteende inte var att jämställa med mobbning. Den manliga delägaren fick kvarstå i sin roll.

– Det är viktigt att notera att även om vissa delar i mannens beteende behövde förbättras är det inte att jämställa med mobbning. KPMG tolererar inte någon typ av  mobbning. När vi får vetskap om ett beteende som inte ligger i linje med vår policy vidtar vi en rad olika åtgärder för att komma till rätta med problemet, säger en anonym företrädare för KPMG till Financial Times.

Annons

The Big Four (KPMG, PWC, Deloitte och EY) har stora problem med ojämlikheten mellan kvinnliga och manliga delägare. Kvinnliga delägare står i genomsnitt för en femtedel av antalet delägare. KPMG är den enda byrån av de stora som har misslyckats i att reducera lönegapet mellan de kvinnliga och manliga medarbetarna under de tolv senaste månaderna. Lönegapet ligger på 28 procent. De tre andra byråerna uppvisar ett lönegap som ligger på mellan 14 och 19 procent och de lyckas med att minska lönegapet för varje år.  

Annons