Bank

"Avanzas bästa kvartalsresultat någonsin"

Avanzas resultat under tredje kvartalet uppgick till 331 miljoner kronor efter skatt, en ökning med 140 procent

Uppdaterad 2020-10-19
Publicerad 2020-10-19

Kundtillväxten under tredje kvartalet uppgick till 79 200 (36 800) nya kunder, en ökning med 115 procent. Nettoinflödet under kvartalet var 16 300 (9 940) miljoner kronor, en ökning med 64 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Rörelseintäkterna ökade med 84 procent. Samtliga intäktsrader förbättrades. Courtagenettot ökade med 125 procent som ett resultat av hög handelsaktivitet. Valutaintäkterna ökade med 167 procent. Räntenettot ökade främst som ett resultat av högre utlåningsvolymer och förbättrad avkastning på överskottslikviditeten

Rörelsekostnaderna ökade med 19 procent, främst relaterat till fler medarbetare och därmed högre personalkostnader. Även IT- och lokalkostnaderna ökade

Kostnadsökningen för helåret bedöms som tidigare kommunicerats uppgå till 12 procent, vilket är inom den långsiktiga kostnadsguidningen på 9–12 procent

Resultat efter skatt uppgick till 331 miljoner kronor, en ökning med 140 procent

Krav på bruttosoliditetskvoten kommer att införas i juni 2021. Detta betyder att Avanza behöver stärka sitt primärkapital med mellan 750 och 850 MSEK. Styrelsen har med anledning av det starka resultatet under året beslutat att detta ska ske genom en tillfälligt minskad utdelningsandel för 2020.

– Vi kan återigen blicka tillbaka på ett kvartal med hög aktivitet. Kundtillväxten var stark och vi passerade 500 miljarder kronor i sparkapital. Den höga aktiviteten och den starka tillväxten resulterade i det bästa kvartalsresultatet någonsin för Avanza. 170 000 fler kunder handlade aktier i kvartalet jämfört med för ett år sedan. Så även om aktiviteten skulle minska framöver är det ingen tvekan om att vi höjt vår lägstanivå, säger Avanzas vd Rikard Josefson i en skriftlig kommentar.

Platsannonser

Logga in