Sven Hagströmer Foto: Andreas von Gegerfelt
Sven Hagströmer Foto: Andreas von Gegerfelt

Avanza stärker Creades portfölj

Creades substansvärde har ökat med 17 procent under året, sämre än Stockholmsbörsen. Under tredje kvartalet var det Creades enskilt största innehav, Avanza, som stärkte portföljen. Vd Johan Hedberg lyfter också fram några ytterligare guldkorn.

Publicerad 2019-10-10

Sven Hagströmers investmentbolag Creades ligger efter bolagets relativa mål om att överträffa Stockholmsbörsen som vid utgången av september avkastat 23 procent. Däremot är avkastningen på substansvärdet hittills i år på 17 procent klart över Creades absoluta avkastningskrav om 7,5 procent per år.

Det framgår av Creades delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september samt för tredje kvartalet.”Under tredje kvartalet lyckades vi dock ta ifatt en del av avståndet mot index då vårt eget substansvärde ökade med 4 procent, emedan index endast steg 2 procent för samma period”, skriver John Hedberg vd för Creades. 

Den noterade delen av portföljen steg med 5 procent under kvartalet, främst drivet av stark utveckling, plus 13 procent, i Creades enskilt största innehav Avanza. 

John Hedberg skriver att Avanzas ”tillväxt, kundtillströmning och kundnöjdhet är exempellös och väl känd” och pekar samtidigt på något som är mindre känt – ”att Avanza, tillsammans med ett fåtal andra utmanare, lite i skymundan sedan flera år arbetat med motsvarande modernisering på marknaden för tjänstepensioner med ett modernt erbjudande där kunden själv ges full frihet att besluta hur det egna pensionskapitalet skall placeras med möjlighet att placera i såväl enskilda aktier som fonder”. 

Vidare skriver han:

”Detta i stark kontrast till dagens förhärskande modell där traditionella aktörer förser sina kunder med tvångströja i form av starkt begränsade utbud, höga avgifter och därtill betydande kostnader och krångel för den som flytta sin pension till mer kundtillvända alternativ”. 

Han nämner även att riksdagens finansutskott i dagarna skall behandla regeringens lagförslag om flytträtt på pensionsmarknaden.

Värdet av Creades onoterade innehav ökade med 3 procent under kvartalet där det enskilt största bidraget kom från innehavet i Inet. 

”Vi imponeras av bolagets framgångar på en starkt konkurrensutsatt marknad och ser än en gång hur långsiktigt arbete med fokus på kundnöjdhet ger direkta och uthålliga finansiella resultat”, skriver John Hedberg. 

Investmentföretagets resultat för nio månader uppgick till 628 miljoner kronor, att jämföra med 404 miljoner kronor i fjol och för kvartalet till 145 miljoner kronor att jämföra med -53 miljoner kronor i fjol. 

Resultat per aktie uppgick till 50,35 kronor för niomånadersperioden och 11,63 kronor för kvartalet. Detta kan jämföras med 32,02 kronor respektive 4,46 kronor i fjol.

”Med tre av fyra kvartal som facit har marknadsutvecklingen under året varit starkare än vi vågade tro vid årets början. Vi har under en tid medvetet arbetat med att förbereda oss för en mer turbulent marknad, bland annat genom att undvika uttalat cykliska bolag och även genom att frigöra likviditet genom avyttringar”. 

Resultatet av Creades arbete är att kassan per det tredje kvartalets utgång uppgår till 1 213 miljoner kronor, vilket dels ger ett skydd mot eventuella större marknadsnedgångar men även ger bolaget ”betydande kraft att handla då intressanta möjligheter uppstår”. 

Värdet av värdepappersportföljen uppgick den 30 september till 3 200 miljoner kronor vilket är en minskning med 285 miljoner kronor sedan årsskiftet 2018. Värdepapper har under perioden netto avyttrats för 853 miljoner kronor. 

Platsannonser