Finans Nyhet

Avanza om Facebook-incidenten: ”För tidigt att säga om det kan få några ekonomiska konsekvenser”

Taggar i artikeln

Avanza Bank digital integritet GDPR
Rikard Josefson vd Avanza BankRikard Josefson vd Avanza Bank
Foto: TT
Publicerad

UPDATERAD. Avanzas bedömning är fortsatt att inga kunder utsatts för skada i samband med incidenten om delade personuppgifter med Facebook. Några ekonomiska konsekvenser kan däremot inte uteslutas, säger bankens vd Rikard Josefson.

Nätmäklaren Avanza ökade antalet kunder under andra kvartalet med 36 procent till 1 518 200. Samtidigt ökade sparkapitalet hos banken med hela 61 procent till totalt 714 miljarder kronor. Bankens rörelseintäkter ökade med 43 procent till 754 miljoner kronor jämfört med andra kvartalet 2020, i linje med analytikernas förväntningar. Från det första kvartalets rekordhöga nivå minskade däremot totala rörelseintäkterna med 21 procent.

Samtidigt minskade Avanza Banks valutanetto under det andra kvartalet till 129 miljoner kronor, från 247 miljoner kronor under det första kvartalet, som en följd av lägre aktivitet och minskad handel i utländska värdepapper. Under kvartalet minskade handeln på utländska marknader till 16 procent från 23 procent av den courtagegenererande omsättningen, jämfört med första kvartalet. Koncernens totala courtagegenererande omsättning per handelsdag minskade med 17 procent. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Utöver bankens intäkter och lönsamhet så kommenterar även Avanzas vd Rikard Josefson det integritetsincident om delade personuppgifter med Facebook som ledde till att banken anmälde sig till Integritetsskyddsmyndigheten för att eventuellt ha brutit mot GDPR.

Annons

– Jag vill börja med att kommentera händelsen om delade personuppgifter med Facebook. Avanza hade en koppling mot Facebook som vi inte skulle ha haft, aldrig hade för avsikt att ha och inte heller nyttjade. Det hela berodde på ett handhavandefel hos oss. Uppgifterna som inhämtats av Facebook har raderats och har enligt uppgift från dem aldrig använts. Hela händelsen är mycket beklaglig. Vi utreder orsakerna till det som skett och drar viktiga lärdomar. Vi har anmält händelsen till Integritetsskyddsmyndigheten och Finansinspektionen, med vilka vi har en bra dialog. Det är ännu för tidigt att säga om det kan få några ekonomiska konsekvenser, men det kan inte uteslutas. Viktigt att poängtera är att vår bedömning om att inga kunder utsatts för skada kvarstår.”

Annons