Finans Nyhet

Avanza ökade rörelseresultatet som väntat i andra kvartalet

Taggar i artikeln

Avanza Delårsrapport 2021
Publicerad

Nätmäklaren Avanza Bank redovisar intäkter i linje med förväntat under andra kvartalet. Även rörelseresultatet var i linje med förväntat.

Finwire

De totala intäkterna uppgick till 754 miljoner kronor (526), vilket låg i linje med analytikerkonsensus med sex analytikers estimat sammanställt av bolaget.

Courtagenettot ökade till 334 miljoner kronor (260), fondprovisionsnetto steg till 161 miljoner kronor (88), valutanettot uppgick till 129 miljoner kronor (81) och räntenettot ökade till 80 miljoner kronor (73).

Rörelsekostnaderna uppgick till 216 miljoner kronor (185), analytikerkonsensus var 215 miljoner kronor.

Annons

Rörelseresultatet blev 536 miljoner kronor (333), väntat var 546 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 451 miljoner kronor (281), väntat var 460 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev 2,91 kronor (1,83).

Annons

Kundtillväxten uppgick till 85 100 (53 000) nya kunder, en ökning med 60 procent.

Nettoinflödet under andra kvartalet uppgick till 22 900 miljoner kronor (19 400), en ökning med 18 procent.

Kostnadsökningen för helåret bedöms som Avanza tidigare kommunicerat uppgå till omkring 15 procent, exklusive extraordinära flytt- och hyreskostnader för 2020 och 2021.

Annons

”Under andra kvartalet passerade vi 1,5 miljoner kunder och 700 miljarder i sparkapital. Även om handelsaktiviteten var lägre än under första kvartalet ligger omsättning och antal notor på en högre nivå än under 2020. Över 50 procent fler kunder sedan början av 2020 har definitivt bidragit till en höjd lägstanivå,” kommenterar vd Rikard Josefson.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

Annons