Finans

Avanza och Lindab tynger Creades substansvärde

Creades substansvärde ökade med 1 procent under årets tredje kvartal. Den beskedliga ökningen förklaras av minskade värden för de största innehaven Avanza och Lindab.

Uppdaterad 2017-10-12
Publicerad 2017-10-12

I dag presenterar Creades tredje kvartalsrapporten för 2017 där det framgår att substansvärdet endast ökade med 1 procent vilket förklaras av minskade värden för Creades två största innehav Avanza, -7 procent, och Lindab -6 procent. Dessa två tillgångar utgör hälften av Creades tillgångar.

”En starkt utveckling för de 10 övriga bolag som tillsammans med vår aktiva förvaltning utgör den andra hälften av substansvärdet bidrag till att kvartalet totalt landade på plus”, skriver vd John Hedberg.

Totalt har Creades substansvärde ökat med 13 procent sedan årsskiftet, vilket är 5 procent över Creades ”absoluta avkastningskrav” och även något högre än vad jämförelseindex på Stockholmsbörsen ökat med under samma period - 12 procent.

John Hedberg lyfter upp innehavet Notes utveckling, +26 procent, som bidrog till med 42 miljoner kronor till substansvärdet under kvartalet.

Värdet på Creades onoterade tillgångar ökade med totalt 15 procent under kvartalet. De största bidragen till utvecklingen var Acne Studios, Tink och Ferronordic.

"Med tre av fyra kvartal som facit verkar 2017 bli ännu ett år med hög aktivitetsnivå på marknaden där redan höga värderingar ökar ytterligare – En tendens vi upplever för såväl noterade som onoterade tillgångar. I denna omvärld är Creades historik med god lokal marknadskännedom, disciplinerad utvärdering av investeringsmöjligheter och förmåga att agera snabbt när tillfällen bjuds en stor tillgång. De generellt sett höga värderingarna betyder inte att attraktiva affärsmöjligheter saknas, men ribban för att hitta dem höjs onekligen. Med starka befintliga innehav och en god likviditet ser vi ödmjukt fram emot att anta den utmaningen under kommande kvartal!”, skriver John Hedberg.

Platsannonser