Bank

Avanza minskar ägandet i Stabelo och stärker resultatet för fjärde kvartalet

Stabelo har gjort en nyemission och i samband med denna har Avanza minskat sitt ägande i Stabelo till 19,8 procent.

Publicerad 2020-10-28

Aktieförsäljningen och omvärderingen av kvarvarande innehav kommer att stärka Avanzas resultat för fjärde kvartalet med 183 miljoner kronor.  Det framgår av ett pressmeddelande.

Stabelo har gjort en nyemission till en värdering på 1,2 miljarder kronor (pre money). I och med nyemissionen minskar Avanza sitt ägande i Stabelo till 19,8 procent av utestående aktier, från tidigare 27,3 procent.

I samband med aktieförsäljningen får Avanza en intäkt på 62 miljoner kronor, vilket innebär ett resultat på 39 miljoner kronor. Det bokförda värdet på kvarstående aktier i Stabelo uppgår till 237 miljoner kronor, vilket innebär en omvärderingar på 144 miljoner kronor av kvarvarade aktier. Detta innebär att Avanza stärker resultatet för fjärde kvartalet med 183 miljoner kronor.

Stabelo klassificeras efter det minskade ägandet som ett aktieinnehav och därmed inte längre som ett intresseföretag till Avanza. Det innebär att Avanza framöver kommer att marknadsvärdera innehavet via Övrigt totalresultat.

– Intresset för Stabelos nyemission var stort och för att möjliggöra en bra ägarbild säljer vi en del av våra aktier och får på så sätt också tillbaka vår ursprungliga investering. Med kvarvarande ägarandel ser vi fortsatt stora möjligheter att generera mervärde till våra aktieägare, säger Avanzas vd Rikard Josefson i en skriftlig kommentar.

Platsannonser

Logga in