Sven Hagströmer. Foto: Creades
Sven Hagströmer är ordförande liksom ägare av Biovestor. Foto: Creades
Finans

Avanza klubbar nytt incitamentsprogram

På onsdagen höll Avanza en extra bolagsstämma där det beslutades om ett nytt incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner.

Uppdaterad 2017-07-05
Publicerad 2017-07-05

Det framgår av ett pressmeddelande.

Incitamentsprogrammet löper ut i augusti 2020. Totalt omfattar optionsprogrammet 450.000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av lika många aktier. Om samtliga optioner utnyttjas ger det en utspädning på 1,5 procent.

Enligt Skatteverket är i incitamentsprogram vanligt förekommande i dag. De riktar sig i första hand till ledande befattningshavare, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner. Syftet är främst att motivera, behålla och belöna kvalificerad personal i företaget, enligt myndighetens definition.

I Sverige ser vi främst personaloptionsprogram och aktietilldelningar. Aktierna är ofta förenade med villkor som knyter den anställde till tjänsten.

Skatteverket bedömer att ersättningarna – med inspiration från utländska modeller – framöver minskar väsentligt till förmån för rörliga kompensationer, bonus och aktiebaserade incitamentsprogram. Det är en tydlig trend, enligt myndigheten.

Realtid.se har sökt Avanzas ordförande Sven Hagströmer för en kommentar till onsdagens styrelsebeslut, men utan framgång.

Platsannonser