Åsa Mindus Söderlund är vd för Avanza Fonder som nyligen lanserade en ny globalfond med 0,05 i avgift – som genererat ett nettoinflöde på över en miljard kronor. Foto: Avanza & Pixabay (Obs: Bilden är ett montage)
Fonder

Avanza Global passerar en miljard: "Låga avgiften lockar"

I augusti släpptes Avanza Global med rekordlåg avgift på 0,05 procent – och redan har fondens nettoinflöde passerat en miljard kronor. "Vi har fått bra respons för att den är så billig", säger Avanzas fondchef Åsa Mindus Söderlund till Realtid.se.

Uppdaterad 2018-09-24
Publicerad 2018-09-24

Avanza Global lanserades för en dryg månad sedan och är en så kallad tracker- eller matarfond. Därmed investerar den minst 85 procent av sitt kapital i den globala indexfonden Amundi Index MSCI.

Amundi Index MSCI är i sin tur exponerad mot över 1.500 värdepapper i marknader som USA, Kanada, Europa, Japan och Asien. Det ger en bra diversifierad, menar Avanzas fondchef Åsa Mindus Söderlund. Och redan nu uppgår Avanza Globals nettoinflöde till över 1 miljard kronor.

– Det ser väldigt positivt ut och vi har fått väldigt bra respons för att den är så billig. Vi har varit prispressare länge och det vill vi fortsätta vara genom att erbjuda världens just nu billigaste globalfond, säger hon till Realtid.se och fortsätter:

– Vårt motto är att vi vill ge mer till våra kunder och mindre till banken, och vi har redan gjor mycket på courtage-sidan och nu vill vi fortsätta på fondsidan.

Ni marknadsför produkten som "världens billigaste fond". Hur vet ni att den är det?
– Vi har gjort en undersökning med Morningsstar Direct som visar att den är billigast utifrån vår definition, till exempel att det är handelsklasser som är tillgängliga för retailmarknaden. Det finns ju även handelsklasser som bara är öppna för institutionella investerare.

Vad är fördelen med en matar- eller trackerfond av det här slaget?
– Om vi skulle ha startat en egen sådan här produkt hade det kostat mer för andelsägarna, men nu får vi köpa in oss i en fond på 3 baspunkter [0,03 procent]. Och ju större fonden är, ju mindre behöver du som förvaltare handla, vilket också pressar ned transaktionskostnaderna.

Vad ligger fondens totaltavgift på?
– Avanza tar 0,05 procent och sedan betalar andelsägarna [fondinnehavaren] 0,03 för själva fonden. Därutöver tillkommer transaktionskostnaderna, vilket resulterar i en totalkostnad på 0,10 [för fondandels-innehavaren].

Det kan jämföras med andra lågprisfonder som SPP Global och Länsförsäkringar Global som har avgift 0,20 plus transaktionskostnader.

Enligt Avanza har den nya globalprodukten bidragit till ökad kundtillströmning – och i september passerade nischbanken 800.000 kunder. Typkunden är fortsatt en man i 30-årsåldern bosatt i storstad, men kundstocken blir alltmer jämställd med 40 procent kvinnor bland de nya kunderna.

Hur stor andel av kundökningen kan hänföras till Avanza Global?

– Vi har ett väldigt bra inflöde av kunder generellt sätt, och när vi lanserar nya produkter brukar kundinflödet stärkas ytterligare tack vare vårt starka varumärke, säger Åsa Mindus Söderlund som dock inte har några färdiga siffror att presentera.

Innehav: Avanza Global

Avanza Globals innehav utgörs – via Amundi Index MSCI – till största del, 18,5 procent, av it- och techbolag, med Apple som största innehav (2,3%), följt av Microsoft (1,9), Amazon (1,8) och Facebook. Fonden är även exponerad mot Google-aktierna Alphabet "A och C".

Fondens näst största branschinnehav utgörs av finansbolag (17 procent), med, inom den sektorn, störst ägande i USA:s största bank JP Morgan (1), följt av Bank of America (0,7).

Matarfond

Avanzas nya globalfond är en så kallad matarfond. Matarfonder är investerade i andra investeringsfonder. För att få kalla ett värdepapper för matarfond måste 85 procent av fondförmögenheten vara placerad i en annan värdepappersfond eller en utländsk UCITS-fond.

UCIT står för "Undertaking for Collective Investments In Transferable Securities"; en benämning på fonder som omfattas av ett EU-direktiv för värdepappersfonder. Direktivet gör gällande att UCITS-fonder som har tillstånd i ett EU-land får marknadsföras fritt i samtliga medlemsländer.

MSCI

Avanzas nya rekordbilliga globalfond är till minst 85 procent investerad i Amundi Index MSCI som tillhandahålls av bolaget Modern Index Strategy (MSCI).

MSCI är ett globalt finansbolag med huvudkontor i New York, och som främst skapar och erbjuder fondindex samt analysverktyg till investerare. Enligt Avanza är mer än nio av tio av världens största kapitalförvaltare kunder hos MSCI.

Platsannonser

Logga in