Finans

Autoliv delas upp i två bolag

“Diskussionen om uppdelning av Autoliv har vuxit fram inom ledningen och styrelsen de senaste månaderna, och är inte ett resultat av marknadens krav”. Det säger Autolivs vd tillika styrelseordförande Jan Carlson.

Uppdaterad 2017-09-14
Publicerad 2017-09-14

– Roten till detta kommer från ledningen, med diskussion i styrelsen under några månader. Vi har diskuterat det här under en tid, med för- och nackdelar. I diskussionerna har det kommit fram att fördelarna är så mycket större", säger han och talar om större möjlighet att skapa värde på varsitt håll för "Passiv säkerhet" (krockkuddar, säkerhetsbälten och rattar) respektive "Electronics" (aktiva säkerhetssystem, styrenheter och sensorer samt bromssystem) säger Jan Carlson till Nyhetsbyrån Direkt.


Att uppdelning, som skett i SCA och ska ske i Atlas Copco, skulle vara en trend som Autoliv hakar på för att efterkomma aktiemarknadens krav förnekar Jan Carlson.

– Deras uppdelningar har inte påverkat oss någonting egentligen. Vi har enbart tittat på vårt eget värdeskapande", säger han. Bland de förhandskommentarer från analytiker inför kapitalmarknadsdagen som bolaget tagit del av finns inga uppdelningsspekulationer.

Jan Carlson betecknar Autoliv som ganska väl rustat för en uppdelning, och att man under lång tid sett trenden i bilbranschens utveckling mot det som Electronics är inriktat mot, exempelvis självkörande bilar.

– Vi har tagit steg i olika former där elektroniksegmentet har skapats. Organisationsuppdelningen och fokuset på de olika teknikområdena har varit en process i bolaget i flera år.

Rent konkret behöver en mängd praktiska och legala åtgärder vidtas för en uppdelning, förklarar Jan Carlson, utan att vilja uppskatta vad det kommer att kosta.

– Jag kan inte bedöma det nu, men det är säkert en betydande insats som behövs för att göra det på rätt sätt", säger han och nämner översyn av legala strukturer, fackliga förhandlingar etcetera.

Han fortsätter:

– Men vi är ganska väl förberedda eftersom vi inte har några gemensamma fabriker, däremot några gemensamma utvecklingscenter.

Huruvida eventuella böter från EU:s pågående kartellutredning kring Autoliv, där marknadsuppskattningar om några hundra miljoner figurerar, ska falla på Passiv säkerhet eller Electronics, vill Jan Carlson inte spekulera i. Han vill inte heller kommentera huruvida bolaget har fått någon indikation från EU om när ett beslut om bötesbelopp kan tänkas komma.

 

Platsannonser