FinansNyhet

Åtta juristbyråer får dela på 14 miljoner kronor

Publicerad

Vinnova har bestämt sig för att ge svensk legaltech “en knuff framåt”. – Det här är vad staten ska göra, säger Johan Wiberg, produktutvecklingschef på Avtal24.

Rakel Lennartsson

Vinnova kallar sig för Sveriges innovationsmyndighet och har statens uppdrag att stärka Sverige som forsknings- och innovationsland. I det ingår att lägga örat mot rälsen och fånga upp vad som är på gång, berättar Erik Sundström, programansvarig inom bland annat legaltech och retail.

– Det har talats mycket om legaltech och det finns stor potential i området, så därför bestämde vi oss för att ge det en stor knuff framåt, säger han. 

Vinnovas program för legaltech och retail har en sammanlagd bidragsbudget på cirka 30 miljoner kronor. Nu är det klart att cirka 14 kronor miljoner går till juristbranschen för utvecklingen av legaltech. Sammanlagt nio byråer får projektbidrag på upp till två miljoner kronor vardera.

Annons

– Eftersom det här är experimentiell utveckling som kan komma hela branschen och samhället till del känns det väldigt bra att en statlig myndighet väljer att stödja det här projektet, säger Johan Wiberg, produktutvecklingschef på Avtal24, som bidrag till att utveckla röststyrd ai.

Erik Sundström berättar att det kommit in närmare 25 ansökningar inom legaletch. En förutsättning för att få stöd var att ha en samarbetspartner från tekniksidan.

– Vi har tänkt att juristbranschen är ganska traditionell och om den gifter ihop sig med företag som är teknikmässigt mer framåtlutade så skulle det börja hända saker, säger Erik Sundström.

Annons

Avtal24 har exempelvis beviljats 1,5 miljoner kronor för att utveckla en prototyp för röststyrd rådgivning i samarbete med företaget Voxo. 

– Vi ska ta fram en prototyp för röststyrd juridisk rådgivning. Röststyrningen öppnar upp ett helt nytt gränssnitt mot internet, säger Johan Wiberg.

Han berättar att 40 miljoner amerikaner redan i dag kan gå in på internet via rösten.

Annons

– Jag tror att röstinteraktion är framtidens gränssnitt och att internet mer eller mindre blir osynligt, säger han och tillägger:

– Det kommer att finnas olika gränssnitt för att vi är olika. Någon föredrar chatt, någon Q&A:s och någon vill prata. På så vis finns det ett jämlikhets- och ett tillgänglighetsperspektiv på det också.

Rent konkret ska Avtal24 i samarbete med Voxo ta fram en prototyp för en röststyrd ai. Utvecklingen utgår från ett case som är ett bostadsköp.

– Vi gör en behovsanalys av juridiska behov kopplade till ett bostadsköp. När vi har fått fram alla legala implikationer på ett bostadsköp ska de överföras tekniskt till ett helt nytt gränssnitt mot internet, nämligen rösten.

Ai:n bygger i utvecklingsskedet på kunskap som finns hos Avtal24:as jurister.

– Många juristers samlade kompetens är bättre än en jurists, så den sammanlagda kunskap som ai:n kommer att kunna hantera kommer att slå juristernas, säger Johan Wiberg.

En annan byrå som fått del av Vinnovas satsning på legaltech är Fonus helägda dotterbolag Familjens Jurist. Tillsammans med Centercom ska de utveckla ett digitalt verktyg för bouppteckning.

– Det görs cirka 80 000 bouppteckningar varje år i Sverige. Det är stor volym, samtidigt som det är en sällanköpstjänst. De flesta människor gör bara en till två bouppteckningar i livet, säger Mikael Åbom, vd för Fonuskoncernen.

Det finns en tydlig samhällsnytta i utvecklingsprojektet eftersom bouppteckning är lagstadgat, samtidigt som konsumenten befinner sig i en svag position eftersom det är en tjänst man sällan köper och därmed har låg kännedom om.

– Vi ser att vi kan utveckla en juridiskt väldigt hållbar produkt samtidigt som vi kan leverera en billigare tjänst, säger Mikael Åbom.

Beroende på dödsboets omfattning kan en bouppteckning kosta allt mellan 5-50 000 kronor. Ett snittpris, enligt Mikael Åbom, är 6-10 000 kronor. Med det nya digitala verktyget förväntar han sig att priset ska kunna pressas med minst 50 procent.

– Vi kommer att ta hem det genom att attrahera fler kunder och knyta större volymer till oss. 

Bouppteckningsverktyget blir en del av Familjens Jurists digitala plattform. Däremot har man inga planer på att sälja verktyget vidare. 

Avtal24 däremot ser att deras röststyrda ai skulle kunna bli en produkt som säljs vidare till andra företag.

Alla utvalda projekt lägger till en egen insats på minst 40 procent för att få del av bidraget.

Hela listan: Legaltech som fått utvecklingsbidrag av Vinnova

Pactumize Negotiation Room – Pactumize, 1,4 miljoner kronor
Röststyrd juridik – Avtal24, 1,5 miljoner kronor
Avtalsgranskning för Dummies – Trygga avtal, 1 miljon kronor
Bolagsadministration med blockkedjeteknik – Legal Works, 2 miljoner kronor
AI-stödd rådgivning online – GreenCounsel, 2 miljoner kronor
AI-verktyg för självdiagnostisering av legala frågor – Pocket Solutions, 2 miljoner kronor
Digital bouppteckning – Familjens jurist, 2 miljoner kronor
AI för att analysera Data Processing Agreements – Synch, 2 miljoner kronor

Annons