"Nordea räknar med ytterligare 100 miljarder kronor i finanspolitiskt stöd i år. Omställningsstödet kan behöva förlängas och hushållen stöttas när återhämtningen ska påbörjas. Kommuner och landsting var hårt pressade redan före krisen och skattehöjningar som lösning i detta läge är inte troligt, säger Annika Winsth, chefsekonom på Nordea. Foto: Nordea
Konjunktur

"Återhämtningen kan ske relativt snabbt"

Svensk ekonomi har varit i fritt fall, med betydande risker på arbetsmarknaden. Samtidigt bedömer Nordea att vi ha det värsta raset bakom oss.

Uppdaterad 2020-05-27
Publicerad 2020-05-27

– De ekonomiska konsekvenserna av pandemin har fått mycket stora effekter på världshandeln och på svensk ekonomi. Än så länge övervintrar många företag med permitteringar och andra stöd, men utvecklingen under hösten blir avgörande för företagens livskraft och därmed för arbetsmarknaden, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea i en skriftlig kommentar.

Trots massiva stödåtgärder bedömer Nordeas ekonomer att risken finns att det ändå inte räcker och att det krävs mer stimulanser och stödåtgärder då återhämtningen tycks dra ut på tiden.

– Nordea räknar med ytterligare 100 miljarder kronor i finanspolitiskt stöd i år. Omställningsstödet kan behöva förlängas och hushållen stöttas när återhämtningen ska påbörjas. Kommuner och landsting var hårt pressade redan före krisen och skattehöjningar som lösning i detta läge är inte troligt, säger Annika Winsth.

– Nedgången i hushållens konsumtion är påtaglig i närtid och det sköra läget på bostadsmarknaden utgör en risk. Men återhämtningen kan ske relativt snabbt om oron för smittspridning och risken för arbetslöshet mildras, säger Annika Winsth.

Nordea tror inte att Riksbanken räntan under prognosperioden trots mycket svag inflation. Fokus är snarare på att stötta företagen i ett mycket utsatt läge. Den svaga ekonomiska utvecklingen talar för fortsatt mycket låga räntor och att kronan förblir svag så länge riskaptiten är låg.

Produktionen och den ekonomiska aktiviteten var sannolikt som lägst i april i många länder. En viss återhämtning har börjat.

– Vi vet dock fortfarande inte hur länge vi tvingas leva med restriktioner på grund av viruset och riskerna är därmed fortsatt påtagliga.

 

Platsannonser

Logga in