"Åtalet kränker Hellers och Hofmann"

Ossian Hellers försvarare Leif Gustafsson vill att tingsrätten ska avvisa åklagarens åtalspunkt i insiderhärvan om skattebrott på totalt 14 miljoner kronor.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2009-08-27

Leif Gustafsson lutar sig på principen om förbud mot dubbelbestraffning, i juridisk terminologi kallat ne bis in idem, latin för "inte samma sak två gånger". Principen gäller enligt svensk rätt men ingår också i Europakonvensionen om mänskliga rättigheter.

Skatteverket beslutade redan i juli 2007 att eftertaxera Ossian Hellers och Andreas Hofmann för taxeringsår 2006. Både Hellers och Hofmann har överklgat beslutet och målet ligger nu hos länsrätten.

Anmäl dig till Realtid.ses Nyhetsbrev Finans och Försäkring som skickas ut varje torsdag.

I och med att en brottsprocess redan inletts menar Hellers och Hofmanns försvarare att ytterligare ett åtal om samma sak inte kan inledas.

Den 27 mars i år åtalades Ossian Hellers och Andreas Hoffman – förutom grovt insiderbrott – även för grovt skattebrott. Åklagaren hänvisar till samma uppgifter som Skatteverket lämnat för att upptaxera dem. det vill säga att de meddelat för låg inkomst i sina deklarationer.

Leif Gustafsson menar att åtalet är i strid med Europakonvensionen samt att det kränker Ossian hellers och Andreas Hofmanns mänskliga rättigheter.

Som underlag till sitt yrkande har försvararna tagit fram en vägledande dom från februari i år från Europadomstolen. Där beslutade domstolen att Ryssland brutit mot de mänskliga rättigheterna då de dömt en man två gånger för samma gärning. Europadomstolen kom därmed fram till att gärningen bakom skattebrott och skattetillägg är en och samma och "kan därför inte betraktas som två olika brott".

Gustafsson och Strandberg påpekar även att Norge har anpassat sig efter domen i Europadomstolen och "det är numera inte tillåtet att åtala för skattebrott om skattetilägg utdömts och vice versa.

Leif Gustafsson meddelar att Ossian Hellers kommer inte åberopa någon muntlig bevisning i målet men skriver även att det int5e kan uteslutas att han senare kommer ändra mot bakgrund av "målets karaktär och komplexitet".

Den 28 september inleds rättegången mot Ossian Hellers, Anderas Hofmann och de övriga fyra misstänkta i insiderhärvan.

Platsannonser

Logga in