Ekobrottsmyndighetens entrédörr.
Ekobrott

Åtal mot storägare i First North-bolag

Aktieägaren pressade upp aktien vid 721 tillfällen, enligt EBM-åklagaren Jan Leopoldson. Storägaren hänvisar till att han handlat såsom den tidigare EBM-åklagaren Yngve Rydberg rekommenderat honom att göra.

Uppdaterad 2018-11-08
Publicerad 2018-11-08

Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal i ett mål rörande otillbörlig marknadspåverkan, grovt brott och grov marknadsmanipulation.

Storägaren i det First North-noterade bolaget har, enligt kammaråklagare Jan Leopoldson, under perioden 16 augusti 2016 till 23 oktober 2017 ”systematiskt" vid cirka 873 tillfällen köpt aktier på First North i Stockholm. Åklagaren menar att köpen ska ha genomförts i syfte att ge sken av att omsättningen i aktien är högre än den egentligen är.

”En stor del av köpen har också genomförts i syfte att bibehålla eller höja priset på aktien. Köpen saknar kommersiella syften i förhållande till marknaden”, skriver åklagaren i åtalet och menar att köpen har gett andra köpare och säljare vilseledande signaler om priset och efterfrågan.

Enligt förundersökningen utmärker sig handeln då storägaren i de flesta fall, (82-93 procent av fallen) höjer priset från senast betalt med sina köporders. I snitt höjs priset med 3,19 - 3,53 procent. 

"Värt att nämna är att aktiekursen har utvecklats negativt under samma period”. 

Transaktionerna är även förhållandevis små, 854 aktier per avslut där snittavsluten u orderboken uppgår till 7 058 aktier. Han betalar även i snitt 414 kronor per avslut där snittet i orderboken ligger på 3 958 kronor per avslut.

Av förundersökningen framgår det att storägaren systematiskt har manipulerat aktiekursen och har höjt kursen vid 721 tillfällen. 

Storägaren har tidvis pressat upp kursen 3–16 procent. Vid 112 tillfällen har han etablerat en dagshögsta-nivå, enligt förundersökningen.

Vidare skriver åklagaren att brotten ska ses som grova med hänsyn till omfattningen av manipulationen, omfattningen av marknadspåverkan och att det skett systematiskt.

Storägaren har tidigare varit misstänkt för samma brott men friades av tingsrätten. I förhör uppger han att han nu gör såsom den tidigare EBM-åklagaren Yngve Rydberg föreslog för honom "att du får inte köpa många varje gång så att du påverkar priset och det har jag nogsamt följt”. Han menar att hans investering är långsiktig och att han skulle kunna köpa 1 miljon aktier en dag för den pengar han har men poängterar att det inte anses vara försiktigt.

Han förklarar att han handlar aktier i bolaget alla dagar och att syftet med inköpen är att snitta ned inköpspriset på det totala innehavet. 

Han får frågan varför han handlat varje dag under den aktuella perioden och svarar att ”det är det enklaste sättet att inte påverka priset på aktien.

”Om jag skulle köpa för 25 000 kr i dag skulle det bli ca 100 000 aktier. Marknaden skulle då undra vad är på gång nu, en betydande post som normalt inte omsätts i den aktien. Jag kanske ger en falsk förhoppning till någon fast det inte är avsett så. 2010 gav Yngve Rydberg mig rådet att köpa lite så ofta som möjligt och så har jag gjort”.

Han poängterar att han är ”livrädd” för att göra en marknadspåverkan och inge falsk köpsignal.

Storköparen får även frågan varför han höjer upp kursen vid 721 tillfällen av 873 avslut.

"Ja det måste bli så när kursen är i en nedåtgående trend. Om jag ska köpa av en säljare är det automatiskt det som sker. Om jag är på en lutande plan och ska köpa där nere så hela tiden kommer jag automatiskt att lyfta något öre när jag köper det är följden av den här kurvan”, svarar han.

Förhörsledaren frågar: Kursen höjs från senast avslut med 3-5 procent vid 245 tillfällen och vid 153 tillfällen med 5-17 procent?

"Ja det beror ju på att aktien är illikvid. Det är därför jag inte vågar vara med när det rör sig lite för då blir det typ 17 procent, det kan ju bli kaos. Om du tittar på dom här småbörserna så kursvinnare kan vara 42 % upp eller 39 %, det är ju bara tecken på illikvid handel i små bolag. Det har jag försökt att undvika genom att köpa små eller dela upp det i små poster".

Åklagaren hänvisar till två lagrum som rör marknadsmissbruk dels från 2005 dels från 2016. Dessa visar att straffet för grovt brott ligger på mellan sex månader och högst två respektive högst sex år.

Ansvarsyrkandet i andra hand som rör transaktioner efter den 31 januari 2017, då lagen ändrades, yrkar åklagaren på en sanktionsavgift om 400.000 kronor.

Åklagaren beräknar att en huvudförhandling tar två dagar.

Platsannonser