De dömdes för marknadsmissbruk efter anklagelser för så kallad pump and dump. Nu överklagar två ekonomistudenter domen från Stockholms tingsrätt. Foto: Ekobrottsmyndigheten
Foto: Ekobrottsmyndigheten
Ekobrott

Åtal för en ny typ av marknadsmissbruk

Den åtalade mannen har handlat på två börser samtidigt i syfte att vilseleda marknaden, enligt EBM. Vinsten uppgick till 116 000 kronor.

Publicerad 2020-01-22

Ekobrottsmyndigheten väcker under måndagen åtal mot en 34-åring man för att han under en dag, den 6 juli 2018, handlat på två börser samtidigt i syfte, enligt EBM, att vilseleda marknaden. 

Han har genom sin handel på Nasdaq OMX i Stockholm och IG Markets i London påverkat efterfrågan och priset på aktien Anoto Group, enligt EBM som pekar på att handeln och orderläggningen har givit falska eller vilseledande signaler avseende marknadspris, utbud och efterfrågan i de finansiella instrumenten.

”Han har därvid genom handel påverkat senast betalt och genom orderläggning påverkat spreaden i aktien. Handeln och orderläggningen har inte varit kommersiellt motiverad utan har genomförts i syfte att påverka spreaden på ett sådant sätt att Xxx (reds anm.), under samma handelsdag på marknadsplatsen IG Markets i London, Storbritannien, skulle kunna genomföra handel till aktien irelaterade CFD-derivat till förmånliga priser,” står det i åtalet.

Det framgår även att mannen  genomförde 20 ”vändningar”. Genom sina säljordrar justerade han spreaden i aktien på Nasdaq på ett sådant sätt att han kunde köpa CFD-derivat på IG Markets till ett lägre pris än vad han annars hade kunnat göra.

”På motsvarande sätt justerades Xxxs (reds. anm.) köporder spreaden i aktien på ett sådant sätt att han kunde sälja CFD-derivat till ett högre pris än vad han annars hade kunnat göra (köp resp. säljpris i CFD-derivat bestäms utifrån spreaden i aktien.)”

Gärningen resulterade i en vinst på drygt 116 000 kronor. 

Detta är första gången som åtal väcks för marknadsmanipulation av typen cross-market manipulation, uppger EBM i ett pressmeddelande.

– Vi kan också konstatera att detta är första gången som vi åtalar för grovt marknadsmanipulation enligt den nya lagstiftningen. Bland annat har straffskalan skärpts med fängelse i upp till sex år. Alla former av marknadsmanipulation är allvarlig brottslighet som riskerar att rubba förtroendet för finansmarknaden, säger Jan Leopoldson, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare.

Huvudåtalet gäller i första hand grov marknadsmanipulation.

– Gärningarna har begåtts med uppsåt och är att bedöma som grovt brott med tanke på omfattningen av manipulationen, förslagenheten, systematiken och att manipulationen skett på flera marknadsplatser samtidigt, säger Jan Leopoldson.

Det yrkas att cirka 22 600 kronor ska förverkas utgörande utbyte av brott. 

Åklagaren har i andra hand yrkat att den åtalade ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kronor. IG Markets har för sin del redan begärt tillbaka en del av pengarna.

Redan i september fick mannen advokat Per Swahn från Advokatfirman Werner förordnad som offentliga försvarare.

Platsannonser