Ekobrottsmyndighetens entrédörr.
Ekobrott

Åtal brännande nära för Ulander

EBM:s åklagare Stig Åström presenterar kommande åtalspunkter och huvudförhandlingsplan i målet mot Johan Ulander.

Publicerad 2018-09-12

Johan Ulander, som misstänks för grova bedrägerier till ett belopp om 1,1 miljarder kronor samt grovt svindleri och insiderbrott avseende cirka 450 miljoner kronor, kan vänta sig ett åtal mycket snart.

Kammaråklagare Stig Åström har lämnat in en skrivelse till Stockholms tingsrätt där det framgår att han vill väcka åtal utan att de sista kompletteringarna, enligt försvarets önskemål, har lämnats in. Han menar att det kommer att underlätta för tingsrättens handläggning av målet och kallelser kan börja expedieras.

Han vill ha försvarets godkännande på detta. Stig Åström skriver att de muntliga uppgifterna ännu inte har tillförts målet men att det finns omfattande skriftligt material om sakförhållandena.

”Jag bedömer att ett åtal inte är helt beroende av de begärda kompletteringarna”, skriver han.

Stig Åström har därefter ställt upp en huvudförhandlingsplan där han har beräknat tidsåtgången per varje åtalspunkt.

Första åtalspunkten rörande grovt bedrägeri kommer att ta 9,5 dagar i anspråk. Under denna åtalspunkt kommer en dag avsättas för förhör med åklagarens fyra vittnen plus eventuellt tillkommande vittnen enligt försvarets begäran.

Åtalspunkt 2 och 3 som rör grovt svindleri och grovt insiderbrott kommer ta sju dagar i anspråk där en dag avsätts för förhör med åklagarens tre vittnen plus eventuellt tillkommande vittnen enligt försvarets begäran.

Åtalspunkt 4 som rör grovt bedrägeri kommer att ta sex dagar i anspråk där återigen en dag avsätts till åklagarens tre vittnen plus försvarets eventuella vittnen.

Enligt ett föreläggande från domstolen ska Johan Ulanders försvarare Hans Strandberg yttra sig senast i dag, den 12 september 2018. I skrivande stund har detta inte lämnats in.

Johan Ulander häktades redan den 12 maj 2017 och åklagaren hade då fram till den 26 maj samma år att väcka åtal. I början av augusti samma år släpps Johan Ulander ut från häktet, dock med restriktioner som innebar att han inte fick resa utanför Skåne samt att han tvingades anmäla sig vid polismyndigheten i Lund varje torsdag senast klockan 16.00. En kvarstad om 548 miljoner kronor har även hängt över Johan Ulander. Sedan dess har åtalsbeslutet skjutits upp varje månad. Åklagaren har nu fram till den 28 september på sig att väcka åtal.

Brottsmisstankarna som riktas mot Johan Ulander är daterade vid samma tid då obligationsserien Contender High Yield 1-4  gavs ut, under åren 2010-2012. Johan Ulander hade då finansieringsbehov i det egna bolaget Ducom DMCC och det delägda dotterbolaget Conventus Commodities Minerals & Mining, CCMM.

Flera hundra miljoner kronor lånades in från investerare, merparten svenskar, som fick löften om god avkastning i form av ränta samt säkerheter i Lars Guldstrands GKL Growth Capital.

Pengarna investerades bland annat i gruvtillgångar bland annat i gruvbolaget XS Platinum vars fyndighet fanns i Alaska. Gruvtillgångarna låg senare till grund för bolag som Amarant Mining och Alluvia Mining (tidigare XS Platinum). Någon varaktig drift lyckades dock inte bolagen få igång utan tvingades lämna prospekteringsområden och gruvor. 

Åklagare Stig Åström driver även målet mot Fredrik Rodgers, som var vd på Contender Kapital Holding och företrädare för Contender Management Ltd. Han misstänks bland annat för grova svindlerier och trolöshet mot huvudman i samband med utgivandet av obligationerna. Han dömdes till tre års fängelse men frikändes dock från misstankarna om oredligt förfarande, svindleri, trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Målet har överklagats av båda parter och ligger nu i Svea hovrätt. Kammaråklagare Stig Åström har kallat Johan Ulander som vittne till Svea hovrätt.

Stig Åström ledde även utredningen och rättsprocesserna mot GKL-grundarna Lars Guldstrand och Peter Lindh som friades både i tingsrätten och nu senast i hovrätten. Domen vann laga kraft den 14 mars 2018. De friades därmed från misstankarna om grovt penninghäleri, grovt skattebrott och grova bokföringsbrott i GKL Growth Capital. 

Johan Ulander förnekar brott, liksom Fredrik Rodger gör och Lars Guldstrand och Peter Lindh har gjort kring dessa obligationer.

Även Justitiedepartementet i Förenade arabemiraten har varit på de svenska myndigheterna för att få Johan Ulander utlämnad. Dels för straffverkställighet dels för lagföring. 

Johan Ulander ska bland annat ha dömts till fängelse mellan ett och tre år för bedrägerier. Samtliga brott rörde checkar som han ska ha ställt ut till ett sammanlagt värde om cirka 40 miljoner kronor, vilka samtliga ska ha saknat täckning. Brotten ska ha begåtts i Dubai mellan åren 2008-2012. 

Lagföringen rör ytterligare en check i ond tro, enligt Justitiedepartementet i Förenade Arabemiraten. Checken om cirka 4,7 miljoner kronor ställdes ut i slutet av 2008 såsom en handpenning för köp av en fast egendom med ett totalt värde om 25 miljoner emiratiska dirham, cirka 61 miljoner kronor.

Riksåklagaren Kerstin Skarp har dock kommit fram till att Johan Ulander inte ska lämnas ut till Förenade Arabemiraten.

Platsannonser