Annons

Annons

astrazeneca.jpg

Foto: Astra Zeneca

Astra Zeneca vinner del av patentstriden mot Sandoz

Sandoz förbjuds att sälja och marknadsföra bröstcancerläkemedlet Fulvestrant Sandoz i Sverige. I annat fall utgår vite om 10 miljoner kronor. Läkemedelsbolaget har överklagat domstolens beslut och menar att Astra Zenecas patent är ogiltigt.

I slutet av sommaren skickade Astra Zeneca in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen med stämpeln brådskande. Stämningen var riktad mot den danska konkurrenten Sandoz. Saken rörde patentintrång och Astra Zeneca yrkade om ett tillfälligt förbud, vilket domstolen nu slagit fast.

Domstolen skriver i ett färskt beslut att det framgår av utredningen att Sandoz marknadsför och säljer läkemedlet Fulvestrant Sandoz 250 milligram injektionsvätska.

”Det framgår vid en jämförelse mellan patentet (krav30) och Sandoz läkemedel att det faller under patentets skyddsomfång, vilket heller inte motsagts av Sandoz. Vid detta förhållande konstaterar domstolen att Sandoz marknadsföring av sitt läkemedel sannolikt innebär patentintrång från bolagets sida”.

Annons

Annons

Efter ett långt resonemang kring patentet och parternas syn på om det överhuvudtaget är giltigt eller inte (ogiltigt, hävdar Sandoz) skriver domstolen att det inte går ”av föreliggande utredning vid den preliminära och översiktliga bedömning som domstolen nu kan göra, att dra slutsatsen att det är övervägande sannolikt att patentet kommer att ogiltigförklaras med anledning av vad som åberopats av Sandoz. Sandoz har alltså inte visat sannolika skäl för att patentet inte kommer att stå sig”.

Patent- och marknadsdomstolen skriver även att Sandoz kände till att det förekom rättegångar om patentet i andra länder när bolaget valde att lansera detta i Sverige 2018.

”Genom att fortsätta intrånget kan det i vart fall skäligen befaras att Sandoz förringar värdet av ensamrätten till patentet”.

Astra Zeneca begärde ett vitesbelopp vid ett förbud om 20 miljoner kronor. Sandoz hävdade 2 miljoner kronor. Men domstolen valde att sätta vitet på 10 miljoner kronor.

Sandoz har överklagat domstolens beslut och yrkar att Patent- och marknadsöverdomstolen ska meddela prövningstillstånd och därefter häva förbudet som den lägre instansen beslutat om.

Sandoz menar att Patent- och marknadsdomstolens beslut är felaktigt eftersom ”det inte är sannolikt att ett giltigt patent föreligger”. Sandoz hänvisar till två uppfinningar som "inte bara är likartade, utan i alla väsentliga avseenden identiska” där ena patentet upphävdes av EPO:s invändningsavdelning på grund av bristande uppfinningshöjd.

Enligt Sandoz är det ologiskt och patenträttsligt otänkbart att Astra Zenecas patent kan vara giltigt när det andra identiska patentet är ogiltigt. Sandoz hänvisar dels till ett patentmål i Nederländerna där Astra Zeneca självt uppgav att dessa patent var identiska. Dessutom till ett beslut från en domstol i Danmark som kom fram till att det inte finns en möjlighet att ett av patenten ska anses vara ogiltigt när det andra inte är det.

Det som återstår i målet är ett beslut från domstolen rörande Astra Zenecas övriga yrkanden i stämningsansökan.

Astra Zeneca vill även, enligt stämningsansökan, att Patent- och marknadsdomstolen ska besluta om en skälig ersättning som Sandoz ska betala till Astra Zeneca för utnyttjandet av uppfinningen i patentet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört.

Dessutom kräver Astra Zeneca att Sondoz informerar sina köpare av Fulvestrant Sandoz i Sverige om att produkten har gjort intrång i patentet och att det därför inte får säljas vidare. Astra Zeneca vill också att Sandoz ska erbjuda återförsäljarna att köpa tillbaka alla förpackningar med Fulvestrant Sandoz till inköpspris.

60 dagar efter den dag då domen vinner laga kraft ska även Sandoz förstöra samtliga exemplar av Fulvestrant Sandoz, enligt Astra Zeneca. Dessutom genomföra och bekosta en publicering i Dagens Medicin och Läkartidningen om domen i målet.

Domstolen väntar nu på ett fullständigt svaromål från Sandoz.

För två år sedan ingick Astra Zeneca en överenskommelse med Sandoz i en patenttvist som även gällde Fulvestrant. Då rörde det sig om en lansering i USA. Enligt överenskommelsen är Sandoz förhindrat att lansera den aktiva substansen fram till 25 mars 2019 i USA. Patentet löper till januari 2021.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons