Börs

Astra Zeneca överför noteringen av sina ADR till Nasdaq

Det globala biofarmaceutiska bolaget flyttar noteringen från New York Stock Exchange (NYSE).

Uppdaterad 2020-09-10
Publicerad 2020-09-10

Som ett led i att minska den totala noteringskostnaden för sina aktier och skuldebrev överför Astra Zenaca sina amerikanska ADR-aktier och amerikanska räntebärande värdepapper, från och med 24 september efter stängning på marknaden, till Nasdaq respektive Nasdaq Bond Exchange. Det framgår av ett pressmeddelande från företaget.

Flytten påverkar inte bolagets primära notering i Storbritannien på Londonbörsen och i Sverige på Nasdaq Stockholm.

ADR: ernas tickersymbol förblir AZN.

Platsannonser