Foto: TT
Foto: TT
M&A

Astra Zeneca förvärvar konkurrent för 39 miljarder USD

Astra Zeneca och Alexion har ingått ett slutgiltigt avtal om att Astra Zeneca förvärvar Alexion. 

Uppdaterad 2020-12-12
Publicerad 2020-12-12

Alexions aktieägare kommer att få 60 USD i kontanter och 2 1243 Astra Zeneca American Depositary Shares (ADS) (varje ADS representerar hälften av en (1/2) stamaktie i Astra Zeneca, vilket framgår av American Depositary Receipts (ADRs)) för varje Alexion-aktie.  Det framgår av ett pressmeddelande.

Baserat på Astra Zenecas referensmedelvärde för ADR på 54,14 USD innebär detta en total övervägande till Alexions aktieägare på 39 miljarder USD eller 175 USD per aktie. 

Styrelserna för båda företagen har enhälligt godkänt förvärvet. Med förbehåll för godkännande av regler och godkännande av aktieägarna i båda företagen förväntas förvärvet avslutas under tredje kvartalet 2021, och när Alexion-aktieägarna är färdiga kommer de att äga cirka 15 procent av det kombinerade bolaget.

Astra Zeneca har erhållit finansieringsfacilitet på 17,5 miljarder dollar, tillhandahållen av Morgan Stanley, J.P.Morgan Securities plc och Goldman Sachs.

Brofinansieringsfaciliteten är tillgänglig under en inledande löptid på tolv månader från den tidigaste dagen för förvärvet och 12 december 2021 med upp till två sexmånadersförlängningar tillgängliga enligt Astra Zenecas gottfinnande.

Den initiala bryggfinansieringsfaciliteten är avsedd att täcka finansieringen av kontantdelen av anskaffningsvederlaget och tillhörande förvärvskostnader och att refinansiera Alexions befintliga löptid och revolverande kreditfaciliteter.

På sikt avser Astra Zeneca att refinansiera den ursprungliga brofinansieringsfaciliteten genom en kombination av nya medelfristiga banklånefaciliteter, skuldkapitalmarknadsemissioner och kassaflöden.

Evercore Partners International och Centerview Partners UK  agerar som ledande finansiella rådgivare. Ondra LLP  tillhandahåller rådgivning som en del av deras pågående finansiella rådgivningstjänster. Morgan Stanley och Morgan Stanley Bank International Limited och J.P. Morgan agerar som finansiella rådgivare och ledande skuldfinansieringsförsäkringar. Goldman Sachs Bank USA fungerar som ledande skuldfinansieringsgaranti. Morgan Stanley och Goldman Sachs International är gemensamma företagsmäklare. Freshfields Bruckhaus Deringer fungerar som juridisk rådgivare.

Bank of America Securities fungerar som finansiell rådgivare för Alexion, och Wachtell, Lipton, Rosen & Katz fungerar som juridisk rådgivare.

Platsannonser