MarknaderNyhet

Arwidsson och Selin fick som de ville – ny styrelse i Hoist

Per Arwidsson, Erik Selin, Hoist FinancePer Arwidsson, Erik Selin, Hoist Finance
Per Arwidsson och Erik Selin.
Publicerad
Uppdaterad

För tre veckor sedan blev det känt att Hoists storägare, Per Arwidsson och Erik Selin, ville byta ut hela den färska styrelsen. Tilltaget fick Swedbank Robur att lämna valberedningen. 

Camilla Jonsson

Det var den 20 januari som det av ett pressmeddelande blev känt att Hoists storägare, Per Arwidsson och Erik Selin, ville byta ut styrelsen som blev tillsatt så sent som i april förra året.

Det var på årsstämma den 13 april förra året som Mattias Carlsson valdes  till styrelseordförande. Fredrik Backman, Per Anders Fasth, Niklas Johansson, Helena Svancar och Peter Zonabend valdes till nya ordinarie styrelsemedlemmar.

De fick sju månader på sig innan Arwidsson och Selin framförde sitt önskemål om en styrelseförändring. Ingen förklaringen gavs till varför det behövdes bytas styrelse just nu.

Annons

Initiativet fick Swedbank Robur att lämna sin plats i valberedningen.

– Hanteringen av valberedningsarbetet i detta fall ligger väldigt långt ifrån hur vi tycker att ett valberedningsarbete ska bedrivas. Vi kan bara konstatera att huvudägarna har valt att runda den valberedning som årsstämman utsett för att istället driva en helt egen process som vi inte känt till och lägga ett eget förslag. Därför lämnar vi valberedningen, sa Joacim Spetz,  Swedbank Roburs utsedda ledamot i valberedningen i Hoist Finance och styrelseordförande i Swedbank Robur Fonder AB, då till Realtid.

– Vi är mycket förvånade över och tveksamma till huvudägarnas agerande. I våras tillträdde en i princip helt ny styrelse med stöd både från oss och från de båda huvudägarna. Då är det också rimligt att styrelsen får arbeta under hela mandatperioden. Nu är det upp till  huvudägarna att förklara varför det är viktigt att kalla till extrastämma bara några månader innan den ordinarie stämman, 

Annons

Extra bolagsstämman i Hoist Finance ägde rum i kväll,  torsdagen den 17 februari. Och allt gick storägarnas väg.

Framöver ska styrelsen bestå av sex ledamöter utan suppleanter, och den nuvarande styrelseledamoten Peter Zonabend omvaldes. Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund och Lars Wollung valdes till nya ordinarie styrelseledamöter.

Stämman valde precis som förväntat Lars Wollung till styrelseordförande. De tidigare styrelseledamöterna Mattias Carlsson (ordförande), Fredrik Backman, Malin Eriksson, Per Anders Fasth, Niklas Johansson, Henrik Käll och Helena Svancar lämnade styrelsen i samband med stämman.

Annons

 

Annons