Börs

Arnhults bolag får godkänt patent i USA

Nanoteknikbolaget Nanexa, noterat på Aktietorget, med huvudägaren Rutger Arnhult i spetsen får patent i USA.

Realtid.se
Publicerad 2017-01-04

Nanoteknikbolaget Nanexa meddelar i dag att det amerikanska patentverket har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance avseende Nanexa:s Antifungiella beläggning.

– Nanexas antifungiella beläggning skapar ett skydd mot svampinväxt i materialet. Detta utan frisättning av aktiv antimikrobiell substans, vilket ger medicinska implantat en längre livslängd. Nu när patentansökan för den antifungiella beläggning formellt godkänns i USA har vi uppnått ett viktigt delmål för kommersialiseringen av teknologin.  Utöver USA-patentet har vi också en ansökan under granskning hos Europapatentverket, säger  VD David Westberg i en kommenter.

Patentet har titeln ”Polymeric protective layer”. Patentet innebär ett skydd minst till och med 2030.

Notice of Allowance innebär i korthet att det amerikanska patentverket kommer att godkänna bolagets patentansökan. Innan slutgiltigt patent kan meddelas kvarstår dock några få administrativa åtgärder, enligt Nanexas pressmeddelande.

Största ägare är Rutger Arnhults holdingbolag M2 Capital Management som kontrollerar cirka 14 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Rutger Arnhults fru Mia Arnhult sitter i styrelsen sedan 2011.

Näst största ägare är Avanza Pension följt av Anders Johansson, Mats Boman och Mårten Rooth, enligt data från slutet av september 2016.

Platsannonser