Börs

Arnhultbolag tar sikte på Nasdaq

Wästbygg Gruppen, vars huvudägare är Rutgers Arnhult M2 Holding, ska noteras på Nasdaq Stockholm. 

Uppdaterad 2020-09-21
Publicerad 2020-09-21

Nasdaq Stockholm har bedömt att Wästbygg uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Notering beräknas, beroende på marknadsförhållanden, genomföras under det fjärde kvartalet 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet förväntas omfatta såväl nyemitterade B-aktier som befintliga B-aktier vilka erbjuds av bolagets vd och tillika delägare Jörgen Andersson via Fino Förvaltning AB.

Erbjudandet förväntas omfatta nyemitterade B-aktier om cirka 800 miljoner kronor och befintliga B-aktier om cirka 150 miljoner kronor vilka erbjuds av bolagets vd och tillika delägare Jörgen Andersson via Fino Förvaltning AB.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i erbjudandet har bolagets styrelse, på begäran av Joint Global Coordinators, åtagit sig att emittera ytterligare nya aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i erbjudandet eller cirka 143 miljoner kronor.

Om erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer det totala värdet att uppgå till cirka 1 093 miljoner kronor.

Bolagets huvudägare M2 Holding AB, som kontrolleras av Rutger Arnhult, kommer inte att sälja några aktier i erbjudandet. Jörgen Andersson, via Fino Förvaltning AB, däremot kommer att avyttra en del av sitt aktieinnehav som en del av erbjudandet, men avser att behålla huvuddelen av sitt befintliga aktieinnehav även efter noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Aktierna i erbjudandet kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och i utlandet samt till allmänheten i Sverige.

Wästbygg är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som grundades 1981 i Borås och har egna kontor i sju städer i Sverige. Via koncernbolaget Logistic Contractor är bolaget också representerat i Norge, Danmark och Finland.

Wästbygg är primärt inriktat på de tre segmenten bostad, kommersiellt (där samhällsfastigheter ingår) samt logistik och industri. 

I början av 2020 registrerades koncernbolaget Inwita Fastigheter AB med fokus på att äga och förvalta samhällsfastigheter som utvecklas inom bolaget. I och med etableringen av Inwita Fastigheter AB kan Wästbygg erbjuda hela värdekedjan inom samhällsfastigheter med utveckling, entreprenad, förvaltning och ägande.

Wästbygg har under flera år arbetat målmedvetet med att förbereda Bolaget för en publik miljö. En notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm bedöms främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Bolaget avser att huvudsakligen använda nettolikviden från erbjudandet till en ökad andel utvecklingsprojekt samt uppbyggnad av en förvaltningsportfölj av egenutvecklade samhällsfastigheter.

Av emissionslikviden kommer i första hand avdrag att göras för emissionskostnader samt för att återbetala aktieägarlån på 30 miljoner kronor till M2 Holding AB.

Nordea  och Swedbank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

 

Platsannonser

Logga in