Bank

Arion Banks vinst tyngs av svagare isländsk ekonomi

En försvagning av den isländska ekonomin innebär ökade reserveringar för kreditförluster för isländska Arion Bank, vars kärnverksamhet utvecklas positivt, skriver banken i sin delårsrapport.

Uppdaterad 2019-08-09
Publicerad 2019-08-09

Rörelseintäkterna under det andra kvartalet sjönk 2 procent till 12,2 miljarder isländska kronor, rörelsekostnaderna minskade 4 procent till 6,6 miljarder medan nettovinsten föll 32 procent till 2,1 miljarder isländska kronor. 

– Arions finansiella resultat för det andra kvartalet var en besvikelse, säger Benedikt Gíslason, ny på vd-posten sedan juli.

Däremot, tillägger han, utvecklas bankens kärnverksamhet positivt. Räntenettot fortsätter växa, både jämfört med det första kvartalet i år och med motsvarande period förra året. 

– Kvaliteten på låneboken fortsätter vara bra men ekonomin har börjat sakta ned, vilket reflekteras av en minskning av storleken på låneboken och på reserveringar för lån. 

Provisionsnettot är, enligt Benedikt Gíslason, fortsatt stabilt och resultatet från försäkringsverksamheten var starkt. 

– Rörelsekostnaderna går i rätt riktning och en av våra huvuduppgifter på kortare sikt är att göra ytterligare förbättringar inom detta området. 

Platsannonser