FinansNyhet

Arg aktieägare hotar stämma Oscar Properties

Oscar Properties investering i Skurusundet i NackaOscar Properties investering i Skurusundet i Nacka
Det som återstår av Oscar Properties investering i Skurusundet i Nacka är 14 221 kvadratmeter bergig och svårbyggd tomt – till ett markpris på 11 954 kronor per kvadratmeter. Upprörande, anser missnöjd aktieägare.
Publicerad

UPPDATERAD En aktieägare hotar stämma Oscar Properties för köpet av fem villor vid Skurubron i Nacka öster om Stockholm för 170 miljoner kronor. Om inte Oscar Properties först stämmer säljaren av den dyraste villan – en man som är verksam i företaget.

Oscar Properties Holding AB köpte förra sommaren via det nybildade bolaget Skurusundsbryggan Holding AB de fem villor som ligger omedelbart söder om Skurubron i Nacka. Läget är stört av den hårt trafikerade gamla bron som nästa år ska kompletteras med ytterligare en motorvägsbro, 20 meter närmare villorna. Flera fastigheter i området har redan tvångsinlösts av Trafikverket och rivits.

Men det utsatta läget hindrade inte att Oscar Properties betalade mellan 134 000 och 197 000 kronor per kvadratmeter för husen. Det är priser som knappast förekommer utanför Östermalm och definitivt inte i Nacka. Villorna ska dessutom rivas. Det som då återstår av investeringen är 14 221 kvadratmeter bergig och svårbyggd tomt – till ett markpris på 11 954 kronor per kvadratmeter.  

Affären har fått många i fastighetsbranschen att höja ögonbrynen, särskilt som Nacka kommun inte har detaljplan för området och Oscar Properties själva återkallade sin begäran om planbesked sedan kommunen klargjort att någon sådan inte kan göras förrän den nya bron är klar och dess påverkan på luftkvalitet och bullervärden kan mätas. Brobygget är nu överklagat till kammarrätten och kan starta först nästa år. Byggtiden beräknas till tre år.

Annons

Ännu fler ögonbryn åkte i skyn när det visade sig att säljaren av den dyraste villan, 36 miljoner kronor, har nära band till Oscar Engelbert. Han sålde bara månader före husaffären sitt delägda konsultbolag Allegro Projekt AB till Oscar Properties och sitter i dess styrelse tillsammans med Oscar Engelbert. Misstanken om mannamån har upprört Oscar Properties aktieägare, som sett kursen på sina investeringar halveras enbart i år.

Realtid har tagit del av ett brev till Oscar Engelbert från en missnöjd aktieägare som säger sig ha förlorat 2,5 miljoner kronor det senaste år:

”När jag läser om projektet vid Skurubron blir jag bestört och heligt förbannad. Hur kan man betala 3–4 gånger taxeringsvärdet för ett trafikstört läge vid bron? Dessutom kommer det att dröja uppåt tio år innan byggnation får påbörjas.

Annons

Det är inte olagligt att göra dåliga affärer. Vid grova fel ställs ansvariga till svars och förlorar jobbet. I det här fallet vill jag se beslutsunderlaget för att ansvar ska kunna utkrävas. Vad som däremot är olagligt är att ensidigt gynna enskild intressent (anställd/ägare) på övriga aktieägares bekostnad. Eftersom en av villaägarna (make&maka) var båda anställda och ägare blir fallet graverande.

…du bör skydda Oscar Properties genom att stämma dessa personer. Eftersom det också uppstår ytterligare konsekvenser i form av skattetillägg och prickning av revisorer blir skadan för företaget än större. När Finansinspektionen också kommer att säga sitt blir skadan mycket stor. Som sagt, stämning av make&maka kommer att skydda företaget. I annat fall kommer vi rikta stämning direkt mot Oscar Properties.”

Monica Nygren, kommunikationsansvarig på Oscar Properties ger följande kommentar via mejl:

Annons

”Brevet du hänvisar till är inte undertecknat, vi vet därför inte om det kommer från en aktieägare eller om det överhuvudtaget är allvarligt menat. Affären genomfördes, i konkurrens med andra budgivare, efter en extern värdering av fastigheterna och har i efterhand granskats av våra revisorer. Ingen har haft något att invända. Eftersom inget fel har begåtts har vi svårt att se vad som skulle vara underlag för en rättsprocess.”

Leif Holmkvist

Annons