Fastigheter

"Årets besvikelse var Collector"

Fastighetsbolaget Balder, med vd Erik Selin, redovisar ett förvaltningsresultat på 1 053 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019, vilket är en ökning från 876 miljoner kronor under samma kvartal året före. 

 
Uppdaterad 2020-02-27
Publicerad 2020-02-27

– Årets besvikelse var Collector som efter stora engångsposter gjorde ett nollresultat åtföljt av många ”krisrubriker”. Kris är ett relativt begrepp och spontant tänker jag personligen då på återkommande jätteförluster. Collector har trots allt från börsintroduktionen 2015 och fram tills nu sammantaget gjort ett resultat om 1,7 miljarder efter skatt, skriver Erik Selin i vd-ordet.

Balder äger 44,1 procent av Collector och Erik Selin äger själv 3,3 procent.

Balders förvaltningsresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 023 miljoner kronor (3 304), vilket motsvarar en ökning per aktie med 22 procent till 22,35 kr (18,35) . Långsiktigt substansvärde uppgick till 345,76 kr per aktie (280,17). Hyresintäkterna uppgick till 7 609 miljoner kronor (6 714). Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 8 958 miljoner kronor (9 308) motsvarande 49,77 kr per aktie (51,71)

Platsannonser

Logga in