Finans

Arcams valberedning avgår

3D-printingbolaget Arcam meddelar idag att ledamöterna i bolagets valberedning har avgått efter genomförande av offentligt uppköpserbjudande.

Publicerad 2016-12-28

Efter genomförandet av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Arcam, är GE Aviation (ett affärsområde inom General Electric Company), genom sitt helägda dotterbolag GE Sweden Holdings  ägare till drygt 76 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Mot bakgrund av den nya koncentrerade ägarstrukturen i Arcam har valberedningens ledamöter, Olof Jonasson, Thomas Carlström och Rolf Ekedahl, meddelat att de avsäger sig sina uppdrag i valberedningen.

Några nya ledamöter i valberedningen har inte utsetts.

Platsannonser