Finans

Arcam tar in 986 miljoner kronor i en emission

3D-printingbolaget Arcam genomför en företrädesemission om cirka 986 miljoner kronor där teckningskursen ligger på 240 kronor per stamaktie.

Publicerad 2017-10-10

Styrelsen i Arcam har beslutat om en nyemission om högst 4.109.286 stamaktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 240 kronor per stamaktie, vilket betyder att bolaget tillförs cirka 986 miljoner kronor vid fullteckning, före avdrag för transaktionskostnader.

Bolaget ska använda emissionslikviden till att öka produktionskapaciteten för metallpulver inom AP&C, täcka ett ökat behov av rörelsekapital vid fortsatt tillväxt, utökad forskning och utveckling inom EBM och AP&C samt förstärka produktionskapacitet av EBM-maskiner. detta framgår av pressmeddelandet.

Aktieägarna erhåller en teckningsrätt för varje stamaktie. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av en stamaktie i företrädesemissionen.

Teckningen i företrädesemissionen ska ske från den 25 oktober till den 9 november.

General Electric, (genom sitt helägda dotterbolag GE Sweden Holdings AB) vars aktieägande uppgår till 76,89 procent av emissionen, och andra aktieägare, vars aktieägande uppgår till 11,22 procent av emissionen, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata andelar av företrädesemissionen, vilket motsvarar 88,11 procent av emissionen och lämnat garantiåtaganden för resterande del.

Söderlind & Co AB är finansiell rådgivare till Arcam och Baker McKenzie är legala rådgivare i samband med företrädesemissionen. 

Platsannonser