FinansNyhet

Arbetsmiljön på Ekobrottsmyndigheten åter i fokus

Monica Rodrigo, generaldirektör, EkobrottsmyndighetenMonica Rodrigo, generaldirektör, Ekobrottsmyndigheten
Monica Rodrigo, generaldirektör, Ekobrottsmyndigheten. Foto: TT
Publicerad

En av myndighetens toppchefer har känt sig pressad av att gå med på generaldirektörens linje trots önskan om att uttrycka “avvikande mening” i ett remissvar, rapporterar DI.

Realtid.se

Trots att Ekobrottsmyndighetens egna riktlinjer ger föredragande och andra som deltar vid den slutliga handläggningen av ett ärendet rätt att få sin avvikande mening antecknad i ett beslut så tyder ett nytt bråk mellan generaldirektören Monica Rodrigo och myndighetens rättschef Eva Melander Tell att så inte är fallet. Istället kände sig rättschefen pressad av att gå med på generaldirektörens linje under ett samtal som hon upplevde som ”synnerligen obehagligt”. Det rapporterar DI. 

Med stöd av både rättschefen Eva Melander Tell, biträdande rättschefen Birgitta Resenius men även EBM:s polischef och den verksamhetsansvarige för EBM:s polisoperativa verksamhet, ansåg en jurist vid myndigheten att myndigheten skulle avstyrka förslaget om att göra EBM till behörig myndighet vid utbyte av finansiell information i brottsförebyggande syfte i ett remissvar till regeringen. Juristen ansåg även att att myndigheten inte heller skulle “ges åtkomst till konto- och värdefackssystemet för att förebygga och upptäcka allvarliga brott”. Men generaldirektören Monica Rodrigo höll inte med. Rättschefen valde sedan att upprätta en tjänsteanteckning. I den återger hon ett samtal medgeneraldirektören, vilken frågade henne om hon “insåg vilka signaler en sådan avvikande mening skulle skicka till departementet och att jag skulle uppfattas som illojal.” Rättschefen ”uppfattade samtalet som synnerligen obehagligt” samt att hon kände sig pressad att gå med på generaldirektörens förslag, skrev hon vidare.  

Generaldirektören Monica Rodrigos ledarskap har tidigare ifrågasatt. I mars berättadec chefsåklagare Stefan Lundberg för Uppdrag granskning om hur han blev omplacerad efter att han framfört intern kritik om dålig arbetsmiljö och tystnadskultur på Ekobrottsmyndigheten. Monica Rodrigo kallades till justitieutskottet för att förklara sig inför politikerna. Men efter utfrågningen kvarstod den politiska kritiken.

Annons

 

Annons