Arbetsmarknad

Arbetslösheten steg i augusti – Realtids beräkning

Arbetslösheten steg till 7,0 procent i augusti från 6,9 procent i juli. Det visar Realtids beräkning som baseras på Arbetsförmedlingens veckostatistik. 

 

Publicerad 2019-09-02

Den öppna arbetslösheten var oförändrad på 3,8 procent i augusti jämfört med i juli. Beräkningarna kan avvika marginellt från Arbetsförmedlingens månadsstatistik, som presenteras den 12 september, eftersom myndigheten baserar sin statistik per den sista augusti, vilket den ännu inte offentliggjort. 

Arbetslösheten har börjat vända upp under sommaren och Arbetsförmedlingen säger att det är ett trendbrott som skett. I juli ökade arbetslösheten för första gången sedan hösten 2017, till följd av en svagare konjunktur och färre subventionerade anställningar. Arbetsförmedlingen spår att arbetslösheten kommer att öka under hösten och nästa år. 

Den ökande arbetslösheten väntas påverka Riksbankens penningpolitik, enligt en del analytiker.

Statistiska centralbyrån (SCB) svarar för den officiella arbetslöshetsstatistiken och kommer att publicera sin statistik över arbetsmarknaden för augusti den 17 september. SCB:s statistik är enkät-baserad, till skillnad från Arbetsförmedlingen som mäter antalet registrerade arbetssökanden. 

Platsannonser