Fonder

AP6 redovisar bästa resultatet sedan 2007

Buffertfonden dubblar avkastningen från förra året och har mycket kapital tillgängligt för framtida investeringar.

Uppdaterad 2016-02-25
Publicerad 2016-02-25

Sjätte AP-fonden redovisar ett stark resultat för helåret 2015 med en nettoavkastning om 12,2 procent. Fonden dubblar sin avkastning jämfört med föregående år och den goda utvecklingen kopplas till en hög aktivitetsnivå under året.

Sedan buffertfonden ställde om sin portfölj 2011 och fokuserade på mogna företag har flera gamla innehav avyttrats, vilket resulterat i en position med mycket kapital för framtida investeringar, säger vd Karl Swarling i vd-ordet.

-- Vi anser oss ha ett bra utgångsläge för fortsatt förvaltning av det allmänna pensionskapitalet inom vår specialitet. Vi har resurser att stödja våra investeringar och har en stark beredskap för att kunna genomföra intressanta förvärv, säger han.

Förra året var resultatmässigt AP6:s bästa år sedan 2007, sett till avkastning efter kostnader.

Den genomsnittliga avkastningen de senaste 10 åren ligger på 11,3 procent och de senaste fem åren på 10,8 procent.

Under 2015 gjordes även flera samarbeten och investeringar med utländska aktörer. Bland annat är internationella fondbolaget Bridgepoint en ny partner för medinvesteringar, samtidigt som en investering slutförts i Carlyles nya buyout-fond Carlyle Europ Partners IV. Sjätte AP-fonden har investerat i EQT:s senaste utköpsfond och startat ett samarbete med Silverfleet, som går ut på att hjälpa portföljbolagen göra kompletternade förvärv och växa.

-- AP6 är idag etablerad som en attraktiv samarbetspartner för såväl inhemska som utländska aktörer på marknaden för onoterade investeringar. Unikiteten hos AP6, förmågan att investera både direkt i företag och indirekt via fonder, har även i år resulterat i samarbeten som vi bedömer har förutsättningar för bra värdeskapande över tid, säger Swartling.

 

Platsannonser