Fonder

AP4 accepterar budet på Oriflame

Fjärde AP-fonden har beslutat att acceptera budet på Oriflame trots att AP-fonden inte anser att budnivån "reflekterar den fulla potentialen". 

Publicerad 2019-06-11

Sent i går eftermiddag kom beskedet att budkommittén rekommenderade aktieägarna att acceptera budet på Oriflame. Nu meddelar fjärde AP-fonden att man accepterar budet.

"AP4 har inför beslutet haft ingående samtal med bolaget, representanter från styrelsen och budgivarna för att bättre förstå de vägval som bolaget har att göra och eventuella konsekvenser av att budet går igenom, alternativt inte går igenom", framgår det av ett pressmeddelande.

– Oriflame är med sin geografiska exponering ett tämligen unikt företag på Stockholmsbörsen. Det har inneburit att perioder av väldigt hög tillväxt snabbt bytts till perioder med stora utmaningar och anpassningar. AP4 har som långsiktig aktieägare kunnat bära den volatilitet som detta inneburit då vi hela tiden haft en stark tilltro till bolagets affärsmodell och bolagets förmåga att snabbt anpassa sig till nya miljöer. Samtidigt kan vi konstatera att aktiemarknaden som helhet har haft svårt att applicera ett längre tidsperspektiv på Oriflame, säger Per Colleen, aktiechef på AP4.

– Vi kan också konstatera att Oriflame är och alltid har varit väldigt nära knutet till sina grundare och största ägare, mer så än de allra flesta noterade bolag på Stockholmsbörsen, säger Per Colleen.

Fjärde AP-fonden uppger att fondenhar stor tilltro till bolaget och ledningens förmåga att hantera de utmaningar som bolaget haft sedan en tid tillbaka då man befunnit sig i en anpassningsfas där man har att hantera utmaningar på stora marknader såsom Kina, Indonesien och Vietnam. "I skenet av denna osäkerhet har AP4 gjort bedömningen att budet på kort sikt är på en bra nivå".

Däremot skriver fjärde AP-fonden att man i "ett längre tidsperspektiv och givet AP4:s positiva syn på bolagets möjligheter att hantera nämnda utmaningar har AP4 gjort bedömningen att budnivån inte reflekterar den fulla potentialen".

”I AP4:s slutgiltiga bedömning har även vägts in de andra investeringsmöjligheter vi utvärderarar och vilken finansiering det skulle kräva”, säger Per Colleen.

Fjärde AP-fonden skriver att man därför valt att acceptera det publika budet på Oriflame om 227 kronor per aktie.

Fjärde AP-fonden äger cirka 5,6 miljoner aktier i Oriflame vilket motsvarar 9,9 procent av röster och kapital.

Platsannonser