AP3 förstärker hållbarhetsarbete

I portföljen ska bland annat andelen gröna obligationer tredubblas inom tre år.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2016-01-07

Tredje AP-fonden förstärker sitt hållbarhetsarbete och tar fram nya mål för arbetet som även ska följa upp på årlig basis.

Buffertfonden redovisar redan en koldioxidneutral portfölj eftersom de utsläpp av växthusgaser innehaven orsakar balanseras av dess skogsinvesteringar. I de nya målen ingår att utveckla marknaden för gröna obligationer genom att tredubbla innehavet i tillgångsklassen innan utgången av 2018. Just nu har AP3 4,5 miljarder kronor investerade i gröna obligationer men det ska höjas till 15 miljarder.

Utöver det ska hållbarhetsinvesteringar som bland annat vatterening fördubblas från 10 miljarder till 20 miljarder kronor inom samma tidsperiod samt de noterade aktiers och krediters koldioxidavtryck halveras.

Slutligen väntas Vasakronan, fastighetsbolaget Tredje AP-fonden äger 25 procent av, också öka sitt hållbarhetsarbete inom fastighetsbranschen.

– Hållbarhet är en fråga om riskbedömning och ställer höga krav på ansvarstagande i en verksamhet som vår. De prioriteringar som vi beslutat bygger på bedömning av vad som är långsiktigt värdeskapande. Synen på vad som är värdeskapande handlar för oss om god ägarstyrning, miljöhänsyn och socialt ansvar. När fonden fattar beslut om förändringar omfattas hela portföljen av granskningen. Ägarna gör sitt och bolagen själva har det yttersta ansvaret för att säkerställa hållbarhet i sin verksamhet, säger Mårten Lindeborg, vice vd och CIO i Tredje AP-fonden.

Ett av initiativen som togs för att stärka fokuset på hållbarhetsarbete var att sälja alla kolbolag i maj 2015.

Platsannonser

Logga in