Bank

AP-fonderna: Samarbete viktigt i kampen mot penningtvätt

Samarbete mellan banker och myndigheter är viktigt för att minska problem med penningtvätt, säger Ossian Ekdahl, ordförande för AP-fondernas etikråd.

Uppdaterad 2019-09-11
Publicerad 2019-09-10

AP-fondernas etikråd har samlat de fyra storbankernas vd:ar, Finansinspektionen, Riksgälden, Ekobrottsmyndigheten samt Transparancy International Sverige till ett seminarium kring ekonomisk brottslighet och penningtvätt. 

– För oss var det viktigt att samla alla parter till en gemensam diskussion. De som medverkade var överens om att ett utökat samarbete var det viktigaste för att kunna minska problemen. De var också villiga att bidra till att möjliggöra ett sådant samarbete, säger Ossian Ekdahl. 

Flera deltagare på seminariet var, enligt Ekdahl, överens om att det är nödvändigt att se över banksekretessen, offentlighetsprincipen och rapporteringen samt att samarbetet mellan banker, tillsynsmyndigheter och brottsutredare är en prioriterad fråga.

 

Platsannonser