FinansNyhet

Antalet uppsagda tjänstemän nästan på samma nivåer som under finanskrisen

Foto: Pixabay
Publicerad

En summering av inflödet av antalet uppsagda tjänstemän under 2020 hos omställningsaktören TRR visar på en ökning med 62 procent jämfört med 2019.

Realtid.se

Andelen tjänstemän som går vidare till en positiv lösning är fortsatt hög. Majoriteten gick under året vidare till ny anställning och av dem som väljer studier väljer majoriteten att skola om sig till ett nytt yrke. Det framgår av ett pressmeddelande.

Under 2020 ansökte 22 932 nya tjänstemän om stöd hos TRR, att jämföra med 14 189 under 2019, vilket innebär en ökning med 62 procent. När pandemin slog till under mars tiodubblades antalet varsel jämfört med månaden innan. Antalet uppsagda tjänstemän låg som högst under april, maj och juni för att gå ner under semestermånaderna och därefter ta fart igen under september, oktober och november i likhet med andra pandemivågen.

15 432 uppsagda tjänstemän gick under 2020 vidare till en positiv lösning via TRR, vilket motsvarar 93,8 procent av antalet arbetssökande som lämnade TRR totalt under året. Av dessa gick 12 641 personer vidare till ny anställning, medan 1 712 personer påbörjade en längre utbildning och 1 079 personer valde att starta eget. Antalet personer som väljer längre studier är fler än någonsin, en ökning med 97,2 procent jämfört med 2019. Av de som väljer längre studier satsar hela 70 procent på en helt ny utbildning, där hälso- och sjukvård ligger i topp följt av pedagogik och lärarutbildning. Framförallt är det personer mellan 40 och 49 år som valt att skola om sig och majoriteten är kvinnor.

Annons

Inte sedan finanskrisen har arbetsmarknaden haft en sådan negativ utveckling som under 2020. Skillnaden mot finanskrisen är att pandemin slår jämnare över hela det privata näringslivet där finanskrisen slog hårdare mot specifika branscher såsom finansbranschen och tillverkningsindustrin.

Sett till inflödet av uppsagda tjänstemän till TRR var det lägre under 2020 jämfört med under finanskrisen 2009 (22 932 under 2020 jämfört med 27 213 under 2009). En märkbar likhet under både finanskrisen och pandemin är att själva omställningstiden innan man som tjänsteman hittar en ny positiv lösning minskar under själva krisen.

TRRs prognos är att arbetslösheten kommer att öka under första halvåret 2021 för att sedan långsamt gå ned igen. Totalt räknar TRR med 25 000 nyinskrivna tjänstemän under 2021. Denna prognos stämmer väl överens med både Arbetsförmedlingens och Konjunkturinstitutets prognoser för året som landar på ett genomsnitt kring ca 9 procent.

Annons
Annons