Fonder

Antalet nya fonder har halverats

Hittills i år har endast 16 nya fonder startats i Sverige, knappt hälften av det normala antalet. Antalet nedlagda fonder är samtidigt fler i år än normalt.

Uppdaterad 2019-09-02
Publicerad 2019-09-02

Fler svenska fonder avvecklas och färre nya föds. Endast 16 nya fonder startades i Sverige under årets första åtta månader. Inte sedan 2003 har så få nya fonder startats som hittills i år.

I snitt har 34 nya svenskregistrerade värdepappersfonder startat under denna period de föregående tio åren, enligt Morningstars Jonas Lindmark.

Antalet nedlagda fonder är samtidigt fler i år än normalt. Totalt har 37 svenskregistrerade fonder lagts ned under de första åtta månaderna 2019. Genomsnittet de föregående tio åren är 26 nedlagda fonder fram till sista augusti. 

Morningstars Jonas Lindmark skriver att det var som värst under hösten 2018 då 49 fonder dödades.

En avgörande orsak till minskningen av antalet fonder är de ändrade reglerna för PPM-fonder, som infördes i november förra året och bland annat innebär att fonder måste ha tre års historik innan de har chans att bli valbara på Pensionsmyndighetens fondtorg. 

Realtid kunde häromveckan berätta vilka fonder som hittills fått godkänt av Pensionsmyndigheten att stanna på fondtorget och vilka som inte godkänts alternativt dragit tillbaka sin ansökan. 

Fonderna på fondtorget kan dock begränsas ytterligare. I november ska en utredning om ett nytt lagförslag redovisas. Lagförslaget innebär att en ny myndighet ska få uppgiften att upphandla fonder till fondtorget. Myndigheten ska även förvalta fondtorget. Myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet redan den 1 september 2020.

En annan förklaring till varför fonderna blir färre är även att aktiemarknaderna föll brant under fjärde kvartalet 2018 och många aktiefonder slutade året på minus för första gången på många år, skriver Morningstars Jonas Lindmark.

Ytterligare en förklaring kan vara det ökade intresset bland placerarna för passiva indexfonder med låga avgifter, skriver Jonas Lindmark och förklarar att det krävs att fonden är väldigt stor för att bli en vinnare i konkurrensen bland indexfonder och därför är det logiskt att antalet indexfonder är begränsat och att relativt få nya startas, menar han. 

Just nu finns 712 svenskregistrerade fonder i Morningstars databas. 

Platsannonser

Logga in