Finans

”Antagligen på väg mot en avmattning”

Investors substansvärde under tredje kvartalet ökade med 8 procent. Med ett starkt kvartal bakom sig ser vd Johan Forssell en avmattning framför sig i den ekonomiska aktiviteten.

Publicerad 2019-10-18

Investor ökade det justerade substansvärdet med 34 miljarder kronor, eller 8 procent under tredje kvartalet medan SIXRX avkastningsindex steg med 2 procent. Detta innebär en totalavkastning hittills i år på 31 procent mot 23 procent för SIXRX.

Substansvärdet uppgick till 455 921 miljoner kronor, motsvarande 596 kronor per aktie. 

Investors vd Johan Forssell pekar dock på att ledande indikatorer i världsekonomin fortsätter att fall och osäkerheten kring handelskrig och brexit kvarstår.

– Investors tredje kvartal var starkt och det justerade substansvärdet ökade med 8 procent. EQT noterades framgångsrikt på Nasdaq Stockholm och våra dotterföretag rapporterade god vinsttillväxt. I det rådande konjunkturläget fokuserar vi på att säkerställa att våra företag är agila liksom att Investor bibehåller finansiell flexibilitet, säger Johan Forssell.

En stor milstolpe för Investor var börsnoteringen av EQT under kvartalet. Den 30 september uppgick marknadsvärdet på bolaget till 83 miljarder kronor och värdet på Investors ägande i EQT till 15 miljarder kronor. Tillsammans med fondinvesteringar uppgår de totala investeringarna i EQT till 37 miljarder kronor. 

Totalavkastningen i de noterade bolagen uppgick till 2 procent under kvartalet. 

Investor investerade 1,3 miljarder kronor i ABB under kvartalet.

Baserat på bedömda marknadsvärden ökade värdet på Patricia Industries, exklusive kassan, med 13 procent under kvartalet. 

Skuldsättningsgraden uppgick till 4,6 procent jämfört med 6,1 procent vid årsskiftet.

”Vår målsättning är att ha en skuldsättningsgrad om 5-10 procent (nettoskuld/totala rapporterade tillgångar) över en konjunkturcykel. Skuldsättningsgraden kan tidvis avvika från målnivån men bör inte överstiga 25 procent under en längre period”, framgår det av rapporten. 

Aktiekursen för Investors A- och B-aktie var 473,40 kronor respektive 481,10 kronor per den 30 september 2019, att jämföra med 378,00 kronor respektive 375,60 kronor den 31 december 2018. 

Investors totala börsvärde, justerat för återköpta aktier, uppgick till 365 765 (288 107) miljoner kronor per den 30 september 2019. 

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in