Fastigheter

Ännu ett fastighetsbolag tar sikte på börsen

Nivika Fastigheter har på fyra år ökat värdet på koncernens fastighetsbestånd från 1,6 miljarder till 4,9 miljarder kronor (per 31 maj).

Publicerad 2020-09-10

Nivikas ambition är att fortsätta växa med bibehållet geografiskt fokus på Småland. Som ett led i det fortsatta tillväxtarbetet har styrelsen beslutat att revidera Nivikas målsättningar och har nu satt nya mål som sträcker sig till 2024. Det framgår av ett pressmeddelande.

De nya målsättningarna innebär att fastighetsportföljens värde år 2024 ska uppgå till 10 miljarder kronor, där 60 procent av portföljens värde ska bestå av bostäder. Utöver detta har Nivika också som mål att genomföra en börsintroduktion under 2022.

I takt med att Nivika utökar beståndet på sina fokusorter och även intensifierar sitt hållbarhetsarbete har styrelse och ledningsgrupp förstärkts. Thomas Lindster, med lång erfarenhet av kapitalanskaffning och tidigare kontorschef i Danske Bank, är ny extern styrelseledamot. Ledningsgruppen har utökats med Johan Markusson som tillträder posten som fastighetschef i Växjö inom k

Platsannonser

Logga in