FinansNyhet

Anne Ramberg: ”Skadar Advokatsamfundet allvarligt”

Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet
Publicerad

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg säger till Realtid att den ordförandestrid som nu har blossat upp inom Advokatsamfundet "allvarligt skadar Advokatsamfundet och dess ledamöter".

Miriam Istner-Byman

Inom Advokatsamfundet har det blossat upp en bitter ordförandestrid sedan sex advokater i en skrivelse till samfundet motsatte sig förslaget att Lena Frånstedt Lofalk, nuvarande ordförande i Disciplinnämnden, ska väljas till ordförande när Bengt Ivarsson avgår.

Nu kommenterar  Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, hur hon ser på konflikten.  Till Realtid.se säger hon följande:

"Som generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund förordar jag att denna typ av frågor blir föremål för behandling internt inom organisationen enligt vad som föreskrivs i rättegångsbalken och de riktlinjer som våra stadgar, samt andra styrdokument anvisar. Jag konstaterar dock att vad som nu utspelar sig allvarligt skadar Advokatsamfundet och dess ledamöter."

Annons
Annons