Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet
Juridik

Anne Ramberg: "Skadar Advokatsamfundet allvarligt"

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg säger till Realtid att den ordförandestrid som nu har blossat upp inom Advokatsamfundet "allvarligt skadar Advokatsamfundet och dess ledamöter".

Uppdaterad 2017-03-28
Publicerad 2017-03-28

Inom Advokatsamfundet har det blossat upp en bitter ordförandestrid sedan sex advokater i en skrivelse till samfundet motsatte sig förslaget att Lena Frånstedt Lofalk, nuvarande ordförande i Disciplinnämnden, ska väljas till ordförande när Bengt Ivarsson avgår.

Nu kommenterar  Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, hur hon ser på konflikten.  Till Realtid.se säger hon följande:

"Som generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund förordar jag att denna typ av frågor blir föremål för behandling internt inom organisationen enligt vad som föreskrivs i rättegångsbalken och de riktlinjer som våra stadgar, samt andra styrdokument anvisar. Jag konstaterar dock att vad som nu utspelar sig allvarligt skadar Advokatsamfundet och dess ledamöter."

Platsannonser

Logga in