Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet
Ekobrott

Anne Ramberg rasar mot EBM

Ekobrottsmyndigheten har lagt en strategi för att ifrågasätta kostnaden för försvarsadvokaternas arvoden i ekobrottsmål.

–  En verklighetsfrämmande och skrämmande läsning, säger Advokatförbundets generalsekreterare Anne Ramberg om dokumentet.

Uppdaterad 2019-02-15
Publicerad 2019-02-15

Syftet med det internt upprättade dokumentet “Om ersättning till försvarare i samband med rättegång”är att ge åklagare stöd när det gäller att bedöma” om yrkad ersättning från försvarare i de större ekobrottsmålen är skälig samt vad som kan göras i ekonomiskt avseende för att motverka oönskat beteende från försvarare i samband med förundersökning och rättegång”.

Bakgrunden i dokumentet beskriver problemet som att “...det händer dessutom emellanåt att försvarare agerar på ett sådant sätt att processen försvåras…”. Ett sätt att komma tillrätta med det är att ifrågasätta advokatens ersättning, vilken ska  granskas av åklagare när fakturan överstiger 100 000 kronor.

Advokatförbundets generalsekreterare Anne Ramberg rasar över dokumentet i sin  blogg och skriver bland annat att det “avslöjar en syn på advokatrollen och rättssäkerheten som hon inte hade förväntat sig att finna hos en brottsbekämpande myndighet i Sverige”.

Hon har också skickat en skriftlig protest till Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Monica Rodrigo där hon påpekar att riktlinjerna “uppvisar allvarliga brister när det gäller kvalitet och förståelse för grundläggande rättssäkerhetsprinciper, brottmålsprocessen och synen på försvararrollen” och kräver att Rodrigo tar avstånd från dem.

I dokumentet listas ett antal domar som kan tjäna som exempel samt argumentation: “....En återkommande skrivning i domar vid nedsättning av ersättning är att det inte ifrågasätts att försvararen nedlagt angiven tid, utan istället att den nedlagda tiden inte varit skälig för målet ifråga...”.

Ett annat tips är att inte godkänna advokatkostnaden förrän huvudförhandlingen är avskutad för att inte sinka målet.

DEBATT: Har Anne Ramberg rätt i sin kritik - eller Ekobrottsmyndighetens strategi rätt? Varför? Skriv en debattartikel!

Platsannonser