Finans

Anna Qviberg ökar i Öresund

Anna Qviberg Engebretsen ökar sitt innehav i investmentbolaget Öresund efter gåva från sin pappa och mamma, Mats och Eva Qviberg.

Uppdaterad 2017-09-04
Publicerad 2017-09-04

Anna Qviberg Engebretsen, styrelseledamot i Öresund, ägde vid årsskiftet 1.298.700 aktier, motsvarande 2,9 procent i bolaget. Av FI:s insynsregister framgår det att hon har ökat sitt ägande med 60.000 aktier. Transaktionen är av karaktären "gåva mottagen". Samtidigt har Mats Qviberg och hans hustru Eva Qviberg avyttrat motsvarande antal aktier i karaktären "gåva lämnad".

Det officiella priset för aktierna uppgick till 138 kronor per aktie, motsvarande 8,28 miljoner kronor för hela posten om 60.000 aktier.

Även i april i år mottog Anna Qviberg Engebretsen en gåva om 20.000 aktier då värdet på aktierna uppgick till 162 kronor per aktie, motsvarande 3,24 miljoner kronor.

Mats och Eva Qvibergs innehav i Öresund vid årsskifte uppgick till 9.859.320 aktier, motsvarande 21,7 procent i bolaget.

Av Öresunds hemsida framgår det även att brodern Johan Qviberg äger 1.399.940 aktier i Öresund, motsvarande 3,1 procent i bolaget.

Den yngsta brodern Jacob Qviberg äger i sin tur 1.153.600 aktier, motsvarande 2,5 procent i bolaget.

Platsannonser

Logga in