Finans

Ändring av antalet aktier och röster i Eniro

Det totala antalet aktier och röster i Eniro har under december månad förändrats till följd av av att Eniro har genomfört utbyteserbjudanden.

Uppdaterad 2017-12-29
Publicerad 2017-12-29

Eniro har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört utbyteserbjudandena till innehavare av preferensaktier och innehavare av konvertibler, emission till långivande banker samt kontantemissionen och ersättningsemissionen till garanterna i kontantemissionen. Det totala antalet aktier och röster i Eniro har därigenom förändrats.

Det totala antalet aktier och röster i Eniro har under december månad ökat med 5 610 485 529 aktier och röster av serie A och med 483 870 966 aktier och 48 387 096,6 röster av serie B. Bolagets preferensaktier och röster har samtidigt minskat med 741 223 preferensaktier respektive 74 122,3 röster.

Per den 29 december 2017 uppgår det totala antalet aktier i Eniro till 6 624 702 322, varav 6 140 572 579 aktier är stamaktier av serie A och 483 870 966 aktier är stamaktier av serie B samt 258 777 är preferensaktier. Per samma datum uppgår det totala antalet röster i Eniro till 6 188 985 553,3, varav stamaktierna av serie A motsvarar 6 140 572 579 röster, stamaktierna av serie B motsvarar 48 387 096,6 röster och preferensaktierna motsvarar 25 877,7 röster.

 

Platsannonser